OŻARÓW MAZOWIECKI

Inwestycje gminne 2022

Nowy budżet na 2022 rok to początek kolejnych inwestycji w gminie, a także kontynuowanie tych już rozpoczętych.

Edukacja

Zakończyły się inwestycje związane z budową przedszkola modułowego przy ul. Hallera w Ożarowie Mazowieckim (rozbudowa istniejącego przedszkola) oraz oddziałów przedszkolnych w technologii modułowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Koszt wykonania obu zadań wyniósł łącznie ok. 6,6 mln zł. Nowo powstałe placówki zapewniają odpowiednie warunki do rozwoju, nauki i zabawy dla prawie 200 dzieci. W skład każdego z modułów wchodzą po 4 sale dydaktyczne, szatnie, sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze.

Zmieniona została również infrastruktura wokół rozbudowanych obiektów. Obok przedszkola przy ul. Hallera powstał plac zabaw, parking, nowe chodniki, zamontowano stojaki rowerowe. Przy Szkole Podstawowej Nr 1 powstały również nowe chodniki, przebudowano drogę pożarową i miejsca postojowe oraz zamontowano stojaki rowerowe i ławki. W obu lokalizacjach do uzupełnienia pozostały jeszcze nasadzenia roślinne.

Drogi

Wkrótce rozpoczniemy przebudowę ważnego skrzyżowania tj. ul. Poznańskiej z ul. Floriana i ul. Strażacką (drogi gminne). Projekt zakłada wykonanie dodatkowych pasów ruchu, umożliwiających bezkolizyjny skręt w lewo, zarówno od strony ul. Floriana jak i ul. Strażackiej. Dodatkowo przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna, chodniki, zjazdy w obszarze oddziaływania skrzyżowania, zatoka autobusowa w kierunku Warszawy oraz sieć infrastruktury znajdująca się w obu drogach gminnych. Pozwoli to na zwiększenie przepustowości skrzyżowania oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Kontynuowane są prace związane z rozbudową ul. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim i ul. Szczypy w Duchnicach. Na ul. Szczypy zakończono budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Przy sprzyjającej pogodzie rozpoczną się roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię z kostki betonowej. Natomiast na ul. Kamińskiego prowadzone są prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teleinformatycznej.

Sport i rekreacja

W ubiegłym roku rozpoczęły się prace projektowe zmierzające do utworzenia kompleksu basenów letnich wraz z zabudową towarzyszącą na terenach rekreacyjnych w Kręczkach. Projekt zakłada wykonanie trzech basenów sezonowych (otwartych) o konstrukcji stelażowej. Wszystkie niecki basenowe dostępne będą ze wspólnej drewnianej konstrukcji pomostowej. Obok basenów wykonane zostaną toalety i przebieralnie, zaplecze dla obsługi technicznej, miejsca parkingowe oraz pawilon gastronomiczny.

Skatepark

Niebawem kolejny etap rozbudowy terenów rekreacyjnych w Kręczkach który zostanie powiększony o skatepark dla młodzieży i nie tylko, o powierzchni ok. 1000 m2, na którym swoich możliwości będą mogli spróbować mieszkańcy korzystający z rolek oraz deskorolek. Skatepark zostanie połączony z pumptrackiem; całość w sposób funkcjonalny będzie mieć możliwość swobodnego przejazdu miedzy obiektami.

Poza ww. kontynuowane są prace związane z:

  • budową kanalizacji sanitarnej w Konotopie,
  • wykonaniem projektu i rozbudową Szkoły Podstawowej w Umiastowie,
  • wykonaniem projektu i budową budynku mieszkalnego w Umiastowie,
  • modernizacją przedszkola przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowieckim,
  • budową świetlicy wiejskiej w Macierzyszu,
  • wykonaniem projektów rozbudowy dróg gminnych: ul. Wolności wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzykulską, ul. Modrzejewskiej i ul. Ustronnej pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 718 i 701, przedłużenia ul. Nadbrzeżnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Strzykulską oraz sięgacza od ul. Partyzantów.

Uchwalony na rok 2022 budżet zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie ok. 47 milionów złotych. Trwają procedury przetargowe i prace terenowe.


Piotr Kuśmierczyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

MS 2/2022, 17 lutego 2022