OŻARÓW MAZOWIECKI

Sukces w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2023

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła I miejsce w kategorii Gmin miejsko-wiejskich w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego oraz została Liderem powiatu warszawskiego zachodniego. Taki sukces osiągamy trzeci rok z rzędu.

Dyplomy oraz pamiątkową statuetkę dla Gminy Ożarów Mazowiecki odebrali Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego i Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

Dodatkowo Burmistrz odebrał nagrodę honorową – dyplom Drzewo Uznania przyznany przez Bank Gospodarstwa Krajowego za I miejsce Gminy Ożarów Mazowiecki w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

24 listopada 2023 roku w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2023. Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Ma na celu wyłonienie oraz promowanie gmin, które w znacznym stopniu wyróżniają się swoim rozwojem  w obszarach społecznych oraz gospodarczych.

Zestawienie nie ma charakteru komercyjnego i  przygotowywane jest na podstawie obiektywnych 16 wskaźników ze sfery gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze we współpracy z  Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Gminę podczas gali reprezentowali również: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza, Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy i Dariusz Skarżyński –  Zastępca Burmistrza. 

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

MS 10/2023, 14 grudnia 2023