OŻARÓW MAZOWIECKI

Ożarowskie książkomaty – pierwsze w powiecie!

Piękny, słoneczny dzień 8 maja 2023 roku – Święto Bibliotekarzy i początek XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek – uświetniony został otwarciem pierwszych w powiecie warszawskim zachodnim książkomatów.

Stało się to dzięki życzliwości i determinacji wielu wspaniałych ludzi. Dziękujemy Stowarzyszeniu „Między Wisłą a Kampinosem” z Prezesem Pawłem Białeckim na czele za wsparcie merytoryczne w pozyskaniu dofinansowania, Urzędowi Miejskiemu w Ożarowie Mazowieckim pod przewodnictwem Burmistrza Pawła Kanclerza oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” z Prezesem Lechem Toruszewskim przy sterze, za udostępnienie gruntów i pomoc organizacyjną.

Za obecność na uroczystościach w tym ważnym dla nas i Czytelników Biblioteki dniu serdecznie dziękujemy Wicestaroście Wojciechowi Białasowi, radnym PWZ – Mariuszowi Latkowi i Michałowi Kanclerzowi, Burmistrz Elżbiecie Jastrzębskiej-Jóźwiak, radnemu Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Kamilowi Bednarskiemu, redaktor naczelnej „Informatora Ożarowskiego” Jolancie Kołodyńskiej-Rzeźnik, Beacie Zajączkowskiej, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, Grażynie Lipskiej-Zarembie ze Stowarzyszenia Historycznego Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki, Iwonie Marszałek, wicedyrektor Biura Promocji Rynku Hurtowego Bronisze, Marcinowi Dąbrowskiemu z Biura Promocji Bronisz, emerytowanej Dyrektor Biblioteki Elżbiecie Paderewskiej i wreszcie przesympatycznej grupie dzieci wraz z Wychowawczyniami z Przedszkola nr 1 w Ożarowie Mazowieckim „Zameczek” oraz naszym Mieszkańcom.

Książkomaty są do Państwa dyspozycji. Nasze marzenie właśnie się zmaterializowało.

Operacja pn. „Zakup książkomatów dla Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim w celu poszerzenia oferty dla użytkowników ze specjalnymi potrzebami” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez zakup książkomatów i udostępnianie ich przez okres związania z celem, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kampinos.

Anita Nowińska

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Ożarowie Mazowieckim

MS 04/2023, 25 maja 2023