OŻARÓW MAZOWIECKI

Remontujemy drogi gminne

Pomimo problemów związanych z niepewnością rynku co do cen materiałów, rozstrzygnięty został przetarg na modernizację nawierzchni dróg gminnych. W ramach prowadzonych robót wyremontowane zostanie osiem dróg gminnych na terenach wiejskich.

W Jawczycach nową nawierzchnię otrzymają ul. Gołąbkowska oraz odcinek ul. Wspólna Droga. Łącznie będzie to ok. 480 mb dróg a łączna powierzchnia modernizacji wyniesie 2293 m2. Wyłonieni w przetargu wykonawcy wycenili obie prace na łączną sumę 364 600,00 zł.

W Święcicach wyremontowane zostaną ulice Michałowska i Źródlana. Zadanie obejmuje wykonania nakładki asfaltowej na łącznej długości ok. 680 mb i powierzchni 2645 m2. Roboty na powyższych ulicach zostały wycenione na 411 700,00 zł.

Największą inwestycją będzie wykonanie remontu ul. Platanowej w Kręczkach. W ramach prac wykonane zostanie poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5 m szerokości, wykonanie dodatkowej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie nakładki asfaltowej na długości 425 mb i powierzchni 2180 m2. Wszystkie te roboty zostały wycenione na kwotę 418 200,00 zł.

W Myszczynie wykonany zostanie remont ul. Jasnej wraz z poszerzeniem istniejącej części jezdnej do 5 m oraz wykonanie nakładki na długości ok. 244 mb i powierzchni 1208,4 m2. Prace wyceniono na 264 450,00 zł.

W miejscowości Orły nakładka asfaltowa powstanie na odcinku 375 m ul. Łaźniewskiej. W ramach prac wykonane zostanie poszerzenie pasa jezdnego do 4,5 m, dodatkowa podbudowa, nawierzchnia o powierzchni 1687,5 m2 oraz elementy odwadniające drogę. Całość robót kosztować będzie 270 600,00 zł.

Ostatnią z modernizowanych ulic będzie ul. Witkowskiej w Szeligach. W ramach prac zostanie wykonana nowa podbudowa oraz jezdnia o powierzchni 1288 m2 na długości ok. 210 mb. Roboty wycenione zostały na 270 600,00 zł.

Wszelkie prace związane z modernizacją powyższych dróg powinny zakończyć się do końca lipca.

W najbliższym czasie planujemy kolejne działania dotyczące poprawy infrastruktury drogowej w gminie.


Piotr Kuśmierczyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

MS 5/2022, 7 kwietnia 2022