MICHAŁOWICE

Potrójny jubileusz ZSO w Komorowie

W tym roku Zespól Szkól Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie obchodzi trzy jubileusze: 100-lecie szkoły podstawowej; 30-lecie liceum ogólnokształcącego oraz 20 lat UKS „Komorów”.

100 lat SP. Dwuklasową Publiczną Szkołę Powszechną w Komorowie uruchomiono 15 stycznia 1923 r. Lekcje odbywały się w wynajętym budynku, który należał do właściciela Komorowa, Józefa Markowicza. Do szkoły uczęszczało 90 uczniów podzielonych na 4 oddziały, nauczane przez dwie nauczycielki, z których jedna pełniła funkcję kierownika. Była to Maria Plichtowa.

30 lat LO. 17 czerwca 1993 r. decyzją ówczesnego kuratora oświaty w Warszawie zostało zatwierdzone powołanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Komorowie. W jego skład weszła istniejąca od 1923 r. Szkoła Podstawowa oraz nowo powołane Liceum Ogólnokształcące. W pierwszym roku nauka odbywała się w dwóch klasach pierwszych o profilu ogólnym (65 uczniów).

20 lat UKS „Komorów”. Uczniowski Klubu Sportowy „Komorów” został założony w 2003 r. Posiadając doskonałą bazę sportową, znajdującą się na terenie ZSO w Komorowie, utworzono początkowo dwie sekcje: tenisa stołowego dla każdego – dyscyplina łącząca pokolenia – i koszykówki chłopców.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy na uroczystą galę, która odbędzie się 3 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w hali sportowej ZSO w Komorowie. Przez lata było to miejsce edukacji, wzrostu i rozwoju dla wielu pokoleń. Teraz nadszedł czas, aby celebrować te chwile, podziękować tym, którzy przyczynili się do sukcesu szkoły i spojrzeć z nadzieją w przyszłość. Będzie to okazja do przypomnienia najważniejszych tradycji, osób zasłużonych dla szkoły, jak też możliwość spotkania byłych nauczycieli.

Tego samego dnia dla wszystkich chętnych dzieci oraz rodziców dostępne będą atrakcje sportowo-rekreacyjne.  

MS 04/2023, 25 maja 2023