MICHAŁOWICE

Jest pozwolenie na budowę przedszkola w Michałowicach

Decyzją Starosty Pruszkowskiego gmina Michałowice uzyskała pozwolenie na budowę energooszczędnego przedszkola o powierzchni użytkowej prawie 1650 m2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Michałowicach Osiedlu. Decyzja jest odpowiedzią na złożony w ostatnich dniach grudnia 2021 r. wniosek inwestora o pozwolenie na budowę.