LESZNO

Drogi dla rowerów w gminie Leszno

Odcinek Leszno–Julinek
Droga rowerowa o długości ok. 2 km jest gotowa. Odcinek łączy ze sobą istniejące drogi rowerowe i umożliwia dojazd mieszkańcom Leszna do Parku Julinek oraz do miejscowości Kępiaste. 

Roztoka–Czosnów
Cały odcinek od Kanału Zaborowskiego do granicy gminy Leszno został wykorytowany i zasypany tłuczniem. Trwają prace związane z budową kładki nad Kanałem Zaborowskim.
Okazało się, że niestabilny grunt wymaga tam wzmocnienia, w związku z tym wykonawca zaproponował rozwiązania polegające na umocnieniu posadowienia pali. Po zmianach budowa kładki jest kontynuowana.


W  kierunku Błonia 
Dobiega końca budowa blisko 0,5 km odcinka drogi rowerowej w kierunku Błonia. Zakończyła się budowa nawierzchni asfaltowej. Pozostały jeszcze do wykonania znaki poziome na drodze. Droga jest przedłużeniem istniejącej infrastruktury rowerowej biegnącej przez całą szerokość gminy.


Brakujący fragment drogi dla rowerów między gminą Leszno a Błoniem
Podczas niedawno zakończonej przebudowy drogi wojewódzkiej 579 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzialny za tę inwestycję pominął ok. 1,75 km drogi dla rowerów. Nie powstał odcinek łączący Białuty z początkiem gminy Leszno. Rok temu mieszkańcy gminy Leszno wysłali petycję w sprawie brakującego fragmentu drogi. W czerwcu ubiegłego roku wspólną inicjatywę podjęli wójt Grzegorz Banaszkiewicz i burmistrz Błonia Zenon Reszka, którzy wysłali wniosek do Marszałka Adama Struzika. Kolejne pismo, przypominające, zostało wysłane do Marszałka w styczniu tego roku. W lutym otrzymaliśmy odpowiedź od Marszałka o przekazaniu sprawy do Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby podjął natychmiastowe działania w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka drogi dla rowerów.


UG Leszno

MS 04/2023, 25 maja 2023