LESZNO

Cztery nowe drogi w gminie

Rozpoczęły się prace związane z przebudową czterech dróg  wraz z odwodnieniem. W ramach tego zadania w ciągu tego roku będą przebudowane cztery ulice gminne: Pogodna, Środkowa, Miłosza, Prosta. 

Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach edycji 3PGR dla gmin, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Kwota dofinansowania wynosi 1 960 000 zł.

MS 04/2023, 25 maja 2023