OŻARÓW MAZOWIECKI

Kolejne sukcesy gminy Ożarów Mazowiecki

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła

  • V miejsce w Rankingu „Sukces Kadencji 2017–2023 PODSUMOWANIE” i
  • II miejsce w Rankingu „Sukces Ekonomiczny Kadencji 2018–2023 samorządowego pisma WSPÓLNOTA w kategorii MAŁE MIASTA”.

Wyróżnienia dla Gminy Ożarów Mazowiecki, podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach w dniach 11–12 października br., odebrała zastępca burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak. Na samorządowym Forum gminę reprezentowali również przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Cichal i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Lech Toruszewski.

Ranking Sukces Kadencji 2017–2023 bazuje na niezależnych i obiektywnych wskaźnikach, o których podczas gali mówił autor podsumowania prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wachlarz czynników jest bardzo szeroki – od dochodów przez rozwój gospodarczy i infrastrukturę po usługi społeczne.

– Bierzemy pod uwagę około 20 wskaźników dynamicznych, to znaczy obrazujących, jak zmieniała się sytuacja w ciągu kilku lat. Ranking „Sukcesu Kadencji” składa się z kilku rankingów cząstkowych – rankingu „Sukces Finansowy” – określającego, jak zmieniały się dochody; rankingu „Sukces Ekonomiczny” – pokazującego, jak zmieniały się parametry związane z rozwojem gospodarczym; rankingu „Sukces Infrastrukturalny” odnoszącego się, jak sama nazwa wskazuje, do rozbudowy infrastruktury technicznej w samorządach i rankingu, który nazwaliśmy rankingiem „Sukcesu Społecznego” czy też sukcesu polityki społecznej – związanego z rozbudową infrastruktury służącej różnym, szeroko rozumianym usługom społecznym – wyjaśniał prof. Paweł Swianiewicz. – Rankingi cząstkowe dotyczą lat 2017–2022, ponieważ rok 2017 był ostatnim pełnym rokiem poprzedniej kadencji – analizując zmiany, jakie zaszły w każdej jednostce samorządowej przez pięć lat, najlepiej odnieść się do tego właśnie roku.

– Trudno wyobrazić sobie lepsze podsumowanie kończącej się kadencji samorządu – tak o wynikach rankingu mówi burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz. – Rankingi WSPÓLNOTY uznawane są za jedne z najbardziej obiektywnych i prestiżowych w środowisku samorządowym, ponieważ powstają na podstawie danych ogólnodostępnych, przekazywanych przez samorządy m.in. w formie sprawozdań.

– Dziękuję wszystkim, którzy wspólnie zapracowali na to wyróżnienie: moim współpracownikom, pracownikom Urzędu Miejskiego, Gminnych Jednostek Organizacyjnych, szkół i przedszkoli, Radnym Rady Miejskiej, Przewodniczącym Osiedli i Sołtysom, organizacjom pozarządowym, Mieszkańcom i Przedsiębiorcom.

Szczegóły metodologii badań na potrzeby rankingu Sukces Kadencji WSPÓLNOTA opublikuje w trzech pierwszych wydaniach pisma na początku przyszłego roku.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Zastępca Burmistrza

MS 08/2023, 26 października 2023