OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki z dotacją Ministerstwa Edukacji i Nauki

750 tys. zł na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Umiastowie – to wartość dotacji celowej, którą pozyskano w ramach Programu pn. „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

W imieniu Gminy Ożarów Mazowiecki 12 października br. symboliczny czek od przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki odebrał Dyrektor Biura Oświaty Michał Turkas.

Rozbudowa placówki obejmuje:

  • budowę zespołu szkolnego dla około 400 uczniów: 17 sal lekcyjnych, pracownia chemiczna, sala informatyczna, sala sensoryczna, biblioteka, świetlice, zespoły toalet, zaplecza sal lekcyjnych, szatnie;
  • budowę zespołu gastronomicznego: jadalnia, kuchnia, wydawalnia, zmywalnia, pomieszczenia socjalne z łazienką, pomieszczenia magazynowe, porządkowe oraz biurowe;
  • budowę zespołu administracyjnego: zespół toalet, pomieszczenia administracyjne i biurowe (w tym sekretariat), gabinety dyrektora i zastępcy, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, sklepik, pomieszczenie ochrony.

Z rozbudowanej szkoły w Umiastowie uczniowie będą mogli korzystać od września 2024 r.

Rzeczywisty całkowity koszt inwestycji to ponad 23 mln zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie to inwestycja, która otrzymała również wsparcie w wysokości 4 mln z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Agnieszka Kijewska

Referat Funduszy Zewnętrznych

MS 08/2023, 26 października 2023