OŻARÓW MAZOWIECKI

Ożarów Mazowiecki – najlepszym miejscem do życia

W rankingu „Gmina dobra do życia” serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej gmina Ożarów Mazowiecki zajęła pierwsze miejsce zarówno w kategorii: strefy podmiejskie miast na prawach powiatu jak i w ujęciu ogólnopolskim.

4 listopada 2021 r. podczas uroczystej gali wyróżnienie w imieniu samorządu gminnego odebrała Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Ranking został opracowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN).


Co decydowało o wynikach?

Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach, wyliczonych na podstawie danych publikowanych przez instytucje publiczne, m.in. Główny Urząd Statystyczny.

Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty na ich terenie, dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu.

W ujęciu ogólnopolskim (bez podziału na kategorie) czołówkę rankingu zdominowały gminy położone w aglomeracji warszawskiej. 10 na 20 pierwszych gmin w zestawieniu znajduje się w pobliżu stolicy.

Średni wynik punktowy gmin podmiejskich to 53,9; gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała 69,08 punktów.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Szczegółowe informacje:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/gmina-dobra-do-zycia/o-rankingu


Foto: Marcin Kmieciński/PAP

MS 20/2021, 25 listopada 2021