OŻARÓW MAZOWIECKIZdrowie

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Gminie Ożarów Mazowiecki

Zapraszamy do Powszechnego Punktu Szczepień Przeciwko COVID-19 w Samodzielnym Powszechnym Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Konopnickiej 9.


Zapisy na szczepienia:

  • rejestracja przez portal pacjent.gov.pl – całodobowo,
  • osobiście w placówce,
  • infolinia nr 989 – całodobowo,
  • infolinia gminna.

Zapraszamy na szczepienia również trzecią dawką!


Dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki mających trudności z dotarciem do Punktu Szczepień, którzy:

  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego Punktu Szczepień,

działa dedykowana gminna infolinia tel. 607 919 929 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: w środy 10.00–18.00, w pozostałe dni 8.00–16.00), gdzie osoby uprawnione mogą zgłaszać potrzebę transportu.


Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem szczepienia.


W Gminie Ożarów Mazowiecki nadal 4 na 10 osób to osoby niezaszczepione.


Zaszczepmy się dla siebie, dla swoich dzieci i wnuków.MS 18/2021, 28 października 2021