OŻARÓW MAZOWIECKI

Wsparcie finansowe z Województwa Mazowieckiego dla gminy Ożarów Mazowiecki

300 tys. zł na budowę skateparku w Kręczkach oraz 20 tys. zł na wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim – to zadania, na które udało się pozyskać wsparcie finansowe ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

21 lipca br. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 300 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę skateparku na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kręczkach. Obiekt o powierzchni prawie 1000 m2 będzie wykonany z nawierzchni betonowej, do której zostaną zamontowane zespolone zestawy urządzeń. W ramach prac zaplanowano również oświetlenie, odwodnienie terenu oraz wyposażenie w elementy małej architektury. Skatepark zostanie połączony z istniejącym torem rowerowym pumptrack. Całkowity koszt realizacji to ponad 1,5 mln zł.

Kolejna umowa dotyczy wsparcia finansowego w wysokości 20 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim w ramach zadania ,,OSP–2022” na zakup środków ochrony osobistej – mundurów specjalnych dla strażaków ochotników.


Agnieszka Kijewska

Referat Funduszy Zewnętrznych

MS 11-12, 29 lipca 2022