OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki Samorządowym Liderem Edukacji

Gmina Ożarów Mazowiecki po raz kolejny otrzymała wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji 2023”. Tytuł ten mogą otrzymać te gminy, powiaty i województwa, które w sposób ponadnormatywny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie. Nagrodę podczas uroczystej gali w  Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie odebrał Paweł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Nagroda przyznana została w oparciu o analizę działań zrealizowanych w roku szkolnym 2021/2022 i obecnym. Doceniono nowoczesną, wciąż rozwijaną infrastrukturę oświatową na terenie gminy oraz osiągnięcia i innowacje dydaktyczne gminnych placówek.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymują te samorządy, które podejmują różnorodne działania z naciskiem na rozwój szkolnictwa i edukacji jako świadectwa nowoczesności i priorytetów przyjętych przez dane jednostki samorządu terytorialnego.

Na uroczystości gminę reprezentowali Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Dariusz Skarżyński – Zastępca Burmistrza, Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy oraz Michał Turkas – dyrektor Biura Oświaty.

Edukacyjna Doskonałość – Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach

W 2023 roku Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości otrzymała Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach. Jest on przyznawany za wysoką jakość edukacji, nowoczesny model zarządzania oraz sukcesy w kształceniu dzieci i młodzieży.

Certyfikat w imieniu szkoły odebrały – Krystyna Kozłowska – dyrektor szkoły i Edyta Cichal – zastępca dyrektora.

Medal Edukacyjny „Samorządowy Lider Przyszłości”

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz został uhonorowany również Medalem indywidualnym – „Samorządowy Lider Przyszłości”.

Otrzymane wyróżnienia są potwierdzeniem, że podejmowane przez Gminę działania  wykraczają ponad standardy działań w oświacie, są innowacyjne, systemowe i perspektywiczne.

Znalezienie się w gronie najlepszych samorządów w Polsce przynosi satysfakcję oraz jest szansą prezentacji osiągnięć i sukcesów na forum samorządowym.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Zastępca Burmistrza

MS 3/2023, 27 kwietnia