OŻARÓW MAZOWIECKI

Tu mieszkam, tu płacę podatek

Rozliczając PIT zgodnie z miejscem zamieszkania, masz wpływ na rozwój Gminy Ożarów Mazowiecki.

Każdy z nas może zdecydować, gdzie trafią jego podatki. Rozlicz się dla gminy Ożarów Mazowiecki. Płacony przez Mieszkańców podatek dochodowy jest zwracany gminie w prawie 39 procentach.

W 2023 roku była to kwota około 47 mln zł, za co można wybudować 4 kompleksy basenów letnich, 15 lodowisk czy ponad 10 km dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub 26 km kanalizacji.

Wpływy te mogą być o wiele większe, jeśli wszyscy o to zadbamy i wskażemy przy rozliczeniu faktyczne miejsce zamieszkania. To nic nas nie kosztuje, a środki, które trafią do budżetu gminy przyczynią się do jej rozwoju. Będziemy mogli te pieniądze zainwestować w lokalną infrastrukturę – drogi, chodniki, place zabaw, obiekty oświatowe czy oświetlenie.

Co należy zrobić jeżeli adres Twojego zameldowania jest inny niż zamieszkania, a chciałbyś, aby część Twojego podatku dochodowego wróciła do gminy, w której mieszkasz. Nic trudnego!

Jeśli mieszkasz i pracujesz w Łodzi, ale jesteś zameldowany w innej miejscowości i PIT rozliczasz w miejscu zameldowania, nie masz żadnych korzyści ze swojego podatku. Jest on wykorzystywany tam, gdzie go wysyłasz.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na podatników obowiązek składania zeznań rocznych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym według ustalonych wzorców, w określonych w terminach i do właściwego urzędu skarbowego. Urząd skarbowy właściwy dla Gminy Ożarów Mazowiecki to Urząd Skarbowy Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa.

Zgodnie z przepisami, właściwość urzędu skarbowego, do którego należy złożyć roczne rozliczenie PIT wybiera się według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, czyli na dzień 31.12.2023 roku. Wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT np. PIT-37 czy PIT-28 wpisać swój aktualny adres. Aby płacić podatki w Ożarowie Mazowieckim wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym, wystarczy tu mieszkać.

W przypadku gdy z podatku dochodowego rozlicza Ciebie Twój płatnik (np. pracodawca), poinformuj go, że Twoim miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia minionego roku podatkowego była gmina Ożarów Mazowiecki.

Do udziału w akcji zapraszam również ożarowskich przedsiębiorców. Będę bardzo wdzięczny, jeśli zachęcą oni swoich pracowników zameldowanych poza gminą Ożarów Mazowiecki, ale tu mieszkających do rozliczania swoich podatków w naszej gminie.

Zadbajmy wspólnie o rozwój Naszej gminy.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 2/2024, 22 lutego 2024