OŻARÓW MAZOWIECKI

W 2022 roku mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki zapłacą mniej za odpady!

11 października br. w odpowiedzi na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki wpłynęło pięć ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa, za kwotę 19 365 194,88 zł. Kontrakt będzie obowiązywała przez kolejne dwa lata.

W związku z powyższym po przeanalizowaniu możliwych do poniesienia kosztów systemu gospodarki odpadami oraz wyników przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Ożarów Mazowiecki oszacowaliśmy, że jest możliwość na obniżenie dotychczasowej stawki opłaty z 33 zł na 31 zł. Należy podkreślić, że głównym czynnikiem mającym wpływ na wysokość stawki opłaty ma ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańców oraz jakość segregacji odpadów.

W związku z tym pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na jej wysokość, dlatego też dokonujmy przemyślanych zakupów oraz prawidłowo segregujmy odpady, aby było ich jak najmniej, co pozwoli na utrzymanie powyższej stawki na tym poziomie, bez dokonywania podwyżek.

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa


MS 21-22/2021, 16 grudnia 2021