OŻARÓW MAZOWIECKI

Inwestycje oświatowe z dofinansowaniem unijnym

Ponad 23 mln złotych to środki pozyskane z funduszy zewnętrznych na różne projekty realizowane przez Gminę Ożarów Mazowiecki w dziedzinie szeroko pojętej oświaty.

BUDOWA, ROZBUDOWA I KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH

Gmina Ożarów Mazowiecki realizuje budowy, rozbudowy i termomodernizacje budynków oświatowych. W ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” wykonano gruntowną termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie przy dofinansowaniu w kwocie 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19).

W ubiegłym roku przedstawiciele gminy podpisali umowę o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 4 mln zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Pozyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Umiastowie. Z tego samego funduszu w 2022 roku otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 3,5 mln zł na budowę przedszkola publicznego przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim oraz 10 mln zł na ten sam cel z Programu Inwestycji Strategicznych.

Z początkiem roku złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 4 mln zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Duchnicach.

Gmina wykonała już audyty energetyczne, które pozwalają na wnioskowanie o środki zewnętrzne na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej m.in. SP nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, budynku GSPZLO w przy ul. Konopnickiej 8 czy filii Domu Kultury ,,Uśmiech” w Broniszach.

ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZEGO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Szkoły z terenu naszej gminy otrzymały sprzęt komputerowy, prezentacyjny i multimedialny o wartości ponad 1 mln złotych w ramach realizacji projektu pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”, z dofinansowaniem w kwocie ponad 700 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Zrealizowano również projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ,,Cyfrowa Gmina”, w ramach którego doposażono Urząd Miejski w sprzęt informatyczny oraz projekt pn. ,,Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, dzięki któremu zakupiono 31 laptopów z oprogramowaniem dla uczniów pochodzących z rodzin popegeerowskich. Na realizację ww. projektów pozyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 190 tys. zł z Programu Polska Cyfrowa 2014–2020.

WSPIERAMY ELEKTROMOBILNOŚĆ – AUTOBUS ELEKTRYCZNY NA POTRZEBY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

8 marca 2023 r. po raz pierwszy w trasę wyjechał, zakupiony przez Gminę Ożarów Mazowiecki, elektryczny autobus szkolny, który jest zeroemisyjnym środkiem transportu służącym do dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych. Zakup autobusu oraz budowa stacji ładowania zrealizowano w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazowiecki”, na które pozyskano niespełna 800 tys. zł dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”.

Zeroemisyjny elektryczny autobus szkolny

Paulina Gajewska

Agnieszka Kijewska

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

MS 2/2024, 22 lutego 2024

Zdjęcie górne: Szkoła w Płochocinie