POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

KONKURS Ośmiu Wspaniałych – zaproszenie do udziału

Starosta Warszawski Zachodni zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Ośmiu Wspaniałych organizowanym przez Fundację „Świat na Tak”. Poznajmy najlepszych wolontariuszy!  

Rozpoczyna się XXX edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2024.

Konkurs promuje młodych ludzi, którzy bezinteresownie organizują pomoc potrzebującym oraz przyłączają się do innych akcji i wydarzeń charytatywnych zachęcając do aktywnego udziału w nich także swoich rówieśników i kolegów ze szkoły.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz młodzieży, zaangażowanych w indywidualny wolontariat w ramach świetlic środowiskowych, młodzieżowych domów kultury i innych miejsc.

Zapraszamy do przedstawiania w konkursie młodzież, która jest wrażliwa na czyjeś cierpienie, niedołężność, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Powiedzmy o nich całemu światu! Zasługują na to! Kandydatów zgłaszać mogą rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, opiekunowie wolontariatu oraz przedstawiciele społeczności lokalnych.

Kandydatów można zgłaszać do 28 lutego 2024 r.

Regulamin i harmonogram konkursu dostępne są na stronie: http://swiatnatak.pl/konkurs-osmiu-wspanialych-2024/

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego dostępny jest w załączniku do niniejszej informacji.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie mogą składać dokumenty zgłoszeniowe osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą e-PUAP do:

Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Godziny pracy Starostwa:
•    poniedziałek 9:00 – 17:00
•    wtorek–piątek 8:00 – 16:00

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na e-PUAP to /v77p4brq4i/skrytka

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Oświaty pod numerem telefonu: 22 733 72 43.

MS 2/2024, 22 lutego 2024