POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Ruszyły prace w Konotopie/Jawczycach

Mamy nadzieję, że problemy związane z realizacją inwestycji dotyczącej budowy ronda u zbiegu ulic: Piastowskiej, Rajdowej i Piwnej, w Konotopie i Jawczycach (gm. Ożarów Maz.) przeszły już do historii. Realizację tej inwestycji rozpoczęto w ubiegłym roku. Niestety na skutek upadłości generalnego wykonawcy tego zadania prace nie zostały dokończone. Po skomplikowanych, wielomiesięcznych procedurach prawnych i unieważnieniu poprzedniego przetargu, inwestycja ruszyła z miejsca.

Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego zwiększyła pulę środków na dokończenie tego zadania. Wartość prac wyceniono na 6 mln 260 tys. zł., oznacza to, że całkowity koszt tej inwestycji wynosi 10 mln 420 tys. zł. Powiat – jako inwestor zapłaci łącznie 8 mln 270 tys. zł, a gmina Ożarów Maz. 2 mln 150 tys. zł.

Zarząd Dróg Powiatowych podpisał umowę z wykonawcą tej inwestycji 10 października. Prace będzie realizować firma Efekt Sp. z o.o. z Warszawy. Termin realizacji zadania wynosi 210 dni od daty zawarcia umowy.

Aktualnie wykonywana jest konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Rajdowej. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace bitumiczne. W następnej kolejności planuje się wykonanie pozostałego zakresu kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej. Zakończenie wszystkich robót planowane jest na wiosnę 2024 r.

Nowe nakładki asfaltowe i kolejne przetargi

W ostatnim czasie zakończono prace na drodze Grądy-Grądki w gm. Leszno, drogowcy położyli tam nową nakładkę asfaltową na odcinku o długości ok. 1200 m. Droga przeszła już odbiór techniczny. Wartość inwestycji wynosi ponad 1,5 mln zł. Zakończono także prace na ul. Rolniczej w gm. Łomianki. Położono tam nakładkę na odcinku o dł. 1,4 km. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln zł.

Nowa nakładka asfaltowa na ul. Ogrodniczej

Zakończono również roboty na ul. Ogrodniczej w Babicach Nowych. Położono tam nową nakładkę asfaltową, odtworzono rowy odwadniające drogę, wyregulowano nawierzchnię zjazdów, a miejscami w najbardziej zdegradowanych odcinkach, wymieniono całkowicie konstrukcję drogi. Długość modernizowanego odcinka wynosi 1250 m, koszt inwestycji ponad 1,7 mln zł. Wspomniane nakładki asfaltowe zostały wykonane ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zawarto umowę z wykonawcą ciągu pieszo-rowerowego na ul. Niepokalanowskiej w Podkampinosie o dł. ok 1,5 km, na odcinku drogi Podkampinos Kampinos (A). Najkorzystniejsza oferta firmy Bud-Bruk z Pruszkowa wyniosła blisko 3,5 mln zł. Drogowcy rozpoczęli już tam prace przygotowawcze do budowy.

W Zarządzie Dróg Powiatowych otwarto przetarg dotyczący wykonania nakładki na ul. Krótkiej o dł. ok. 800 m, na pograniczu gm. Ożarów Mazowiecki i Stare Babice, w miejscowościach Myszczyn i Borzęcin Duży. Najkorzystniejsza oferta wyniosła blisko 4 mln zł. Rada Powiatu zapewne zwiększy środki na to zadanie, ponieważ oferta przekroczyła przyjęte założenia finansowe o ponad 2 mln zł.

Na górnym zdjęciu: prace na ul. Rajdowej

MS 09/2023, 23 listopada 2023