POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Budowa Hospicjum w Bramkach na finiszu!

Powiat Warszawski Zachodni od dwóch lat buduje hospicjum wraz z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Inwestycja w bieżącym roku zostanie ukończona i przewiduje się, że hospicjum rozpocznie działalność pod koniec pierwszego półrocza 2023 r.

Inwestycja powstaje na nieruchomości, która jest własnością Powiatu i posiada dostęp do wszystkich mediów. Standard działki pozwala na budowę nowoczesnego obiektu, w którym realizowana będzie stała, specjalistyczna, profesjonalna opieka medyczna typu paliatywnego dla 32 chorych pacjentów. Obiekt wyposażono w odnawialne źródła energii: ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła, co przyczyni się do zachowania naturalnego stanu środowiska i znacząco wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

Powiat Warszawski Zachodni nie planuje samodzielnie prowadzić hospicjum, dlatego też zlecił wykonywanie tego zadania organizacji pożytku publicznego. W wyniku konkursu wyłoniono „Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa” z Warszawy, która przejmie na siebie prowadzenie tej placówki w Bramkach.

Celem budowy hospicjum jest pomoc pacjentom z chorobami onkologicznymi, którzy mieszkają na terenie powiatu warszawskiego zachodniego i poza jego granicami. Pobliski Dom Pomocy Społecznej w Bramkach będzie mógł współpracować z hospicjum w zakresie terapii zajęciowej i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością, co wpłynie pozytywnie na pacjentów obu placówek. Przewiduje się, że hospicjum będzie realizowało stały program rehabilitacji, w tym również rehabilitacji społecznej osób z dysfunkcjami w warunkach zakładu opieki zdrowotnej pracującego w trybie stacjonarnym i całodobowym. Wspólny program pomocy dla podopiecznych i ich rodzin będzie miał kolosalne znaczenie dla ich rehabilitacji i ogólnego stanu psychofizycznego, jak również polepszy warunki ich życia.

Obecnie nie ma w Powiecie Warszawskim Zachodnim i w okolicznych powiatach placówki tego typu, co powoduje że sytuacja pacjentów z zaawansowanymi chorobami onkologicznymi jest bardzo trudna. Dziś wiele z tych osób korzysta wyłącznie z opieki domowej, nie mając zapewnionego właściwego standardu opieki paliatywnej, jaki zagwarantować może jedynie placówka stacjonarna.

Więcej informacji o Hospicjum w Bramkach przedstawimy Czytelnikom po otwarciu tej placówki.

MŁ.

MS 21-22/2022, 15 grudnia 2022