POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

DROGI POWIATOWE

10 mln zł dofinansowania do rozbudowy ul. Bieniewickiej!

Na początku bieżącego roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim złożył dwa wnioski dotyczące dofinansowania inwestycji drogowych. Pierwszy z nich trafił do Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., dotyczy on rozbudowy ul. Bieniewickiej w Błoniu, (drogi powiatowej nr 4107W) – na odcinku ok. 1,8 km. 12 kwietnia br. Powiat Warszawski Zachodni podpisał umowę z CPK sp. zoo. na dofinansowanie tej inwestycji z programu wsparcia pn. „Bezpieczne drogi”. Wartość dofinansowania wynosi 10 mln zł, czyli 88,16 % szacowanych kosztów tego zadania, pozostałe koszty sfinansuje Powiat. ZDP ogłosił już przetarg na wykonawcę tej inwestycji. Otwarcie ofert nastąpi 23 maja.

Drugi wniosek złożono do Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczy on remontu ul. Nowowiejskiej w Pilaszkowie gm. Ożarów Maz. (drogi powiatowej nr 4120W). Szacowany koszt tej inwestycji wynosi ok. 3,3 mln zł. W przypadku otrzymania dofinansowania wyremontowany zostanie odcinek drogi o dł. ponad 2 km. Aktualnie oczekujemy na podjęcie decyzji w tej sprawie.

Powstaje nowe rondo na ul. Sochaczewskiej!

Trwają intensywne prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Sochaczewskiej i Poniatowskiego, na styku miejscowości Kaputy i Strzykuły w gm. Ożarów Mazowiecki. Koszt tej inwestycji wynosi 4,5 mln zł, jest ona finansowana przez Powiat Warszawski Zachodni i Gminę Ożarów Maz. Wykonano już zatoki autobusowe z kostki granitowej, chodnik i odcinek ścieżki pieszo-rowerowej, a także kanalizację deszczową. Aktualnie drogowcy wymieniają konstrukcję nawierzchni jezdni, powstaje nowa warstwa stabilizacji i podbudowa z kruszywa. Droga została zamknięta dla ruchu, wyznaczono objazdy.

Termin zakończenia prac określono w umowie z wykonawcą pod koniec czerwca, ale ZDP czyni starania, aby inwestycja została zakończona przed tym terminem. Ulica Sochaczewska jest ważną arterią naszego powiatu, jej zamknięcie spowodowało duże utrudnienia w ruchu. Drogowcy przepraszają za niedogodności, ale niektóre prace można wykonać tylko przy całkowitym zamknięciu ruchu drogowego. Trzymajmy kciuki za szybki postęp prac!

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Zarząd Dróg Powiatowych od roku realizuje program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Przejścia zostają zmodernizowane, uzyskują azyle dla pieszych i dodatkowe oznakowanie oraz doświetlenie. W pierwszej kolejności inwestycje tego typu realizowane są w pobliżu szkół. Na realizację tych działań Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ostatnim czasie zmodernizowano przejście dla pieszych na ul. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach. Wartość inwestycji wyniosła 240 tys. zł, w tym 80% pochodzi z dotacji funduszu rządowego, którą uzyskał Powiat WZ. Oprócz modernizacji samego przejścia, powstał tam także peron przystankowy. Wykonanie azylu i odgięcia toru jazdy pojazdów uspokoiło ruch w tym rejonie a dzieci uzyskały bezpieczniejszą drogę do szkoły.

Zakończono prace na ul. Błońskiej

Dobiegła do końca realizacja rozbudowy odcinka ul. Błońskiej w Bieniewicach o długości ok. 750 m. Wykonano tam: odwodnienie drogi, nową nakładkę asfaltową, chodnik i zjazdy do posesji oraz ścieżkę rowerową. Na realizację tej inwestycji Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg (ok 50%, kosztów), pozostałą część finansują solidarnie Powiat WZ i Gmina Błonie. Wartość całej inwestycji wynosi 3,5 mln zł, jej realizacja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa m. in. w rejonie przejazdu kolejowego.

Ogłoszono kolejne przetargi

Zarząd Dróg Powiatowych planuje w nadchodzącym czasie ogłoszenie przetargów na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rolniczej w Kiełpinie (gm. Łomianki), na odcinku 1400 m, oraz na dokończenie nakładki asfaltowej na ul. Sochaczewskiej w Strzykułach (gm. Ożarów Maz.) na odcinku 700 m. W przypadku tej drugiej inwestycji ZDP odstąpił od umowy z wykonawcą, na skutek niedotrzymania przez niego terminów realizacji zadania. ZDP poinformował również o unieważnieniu przetargu na rozbudowę ul. Kwiatowej w Mariewie (gm. Stare Babice) z powodu zbyt wysokiego kosztu ofert, znacząco przewyższającego poziom środków finansowych zarezerwowanych na to zadanie w budżecie PWZ.

Problemy z budową ronda na ul. Piastowskiej

W ostatnim kwartale 2022 r. rozpoczęto prace na ul. Piastowskiej i ul. Rajdowej, w Konotopie i Jawczycach (gm. Ożarów Maz.) na odcinku od ul. Topolowej do ul. Piastowskiej. Zakres inwestycji obejmuje tam m.in.: budowę: ronda, chodnika, zjazdów na posesje i kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji wynosi ok. 8,3 mln zł, finansowanie zapewniają: Powiat WZ – 75% kosztów i Gmina Ożarów Maz – 25% kosztów.

Niestety w październiku ub.r. ogłoszono upadłość generalnego wykonawcy tej inwestycji. Mimo to roboty były w dalszym ciągu prowadzone. Do 9 lutego br. wykonano ok. 50% przewidzianego zakresu prac. W międzyczasie sąd wydał postanowienie dające zgodę syndykowi na odstąpienie od umów z zamawiającym i podwykonawcą, co stawia kontynuację tego zadania pod znakiem zapytania. W imieniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zarząd Dróg Powiatowych złożył zażalenie na wydane postanowienie sądu, jego rozpatrzenie będzie warunkować możliwości ukończenia tej inwestycji. Do tej pory oczekujemy na decyzję sądu w tej sprawie. W ostatnim czasie ZDP opracował geodezyjną inwentaryzację robót w toku (wykonanych i nieukończonych) przygotowując się tym samym do ewentualnej konieczności ogłoszenia nowego przetargu na dokończenie inwestycji.

Będziemy Państwa informować o dalszym postępowaniu w tej sprawie.

Czy rozbudowa ul. Rolniczej otrzyma dofinansowanie?

Realizacja największej z tegorocznych inwestycji drogowych zaplanowanych przez PWZ – rozbudowa ul. Rolniczej w Łomiankach obwarowana jest uzyskaniem dotacji z Budżetu Państwa. Przypomnijmy, że zaplanowano tam na odcinku o ok. 1600 m (etap I) całkowitą wymianę konstrukcji jezdni, koszt inwestycji oszacowano na 15,8 mln zł. Powiat złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niestety , jak dotąd inwestycja nie otrzymała dofinansowania i znajduje się aktualnie na 7 miejscu listy rezerwowej.

MS 04/2023, 25 maja 2023