POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Żyjmy bezpiecznie!

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach przedstawiła coroczną ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie jej działania w 2022 r.

Według danych GUS na terenie naszego powiatu mieszka już ponad 132 tys. osób. Policja stwierdziła przed rokiem na tym terenie ogółem 2655 przestępstw, najwięcej z nich wydarzyło się w najbardziej zurbanizowanych ośrodkach w: Łomiankach (734), Ożarowie Maz (698), Starych Babicach (474) i Błoniu (437), dalsze miejsca w tej statystyce zajmują Leszno (133), Izabelin (124) i Kampinos (55).

Jeśli chodzi o liczbę wypadków drogowych to odnotowano spadek ich liczby z 48 w 2021 r. do 33 w 2022 r., zmniejszyła się także liczba osób rannych i zabitych. Analizując dane dotyczące wypadków drogowych z podziałem na gminy, widoczny jest wzrost liczby wypadków na terenie gminy Leszno, znaczny jej spadek stwierdzono na terenie gm. Błonie i Ożarów Maz. Jednak dane wskazują, że najwięcej wypadków zdarza się na ternie miasta i gminy Ożarów Maz. (13). Najczęstszymi przyczynami wypadków są: nieustąpienie pierwszeństwa i niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Najwięcej wypadków drogowych zdarza się w porze popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Największe zagrożenie dla kierowców występuje w środy i piątki. Co ciekawe najmniej wypadków zdarza się na drogach powiatowych, a najwięcej na wojewódzkich i krajowych. Może zatem warto nasze życie dostosowywać do statystyki? Dzięki temu będziemy mogli uniknąć wielu zagrożeń.

MS 04/2023, 25 maja 2023

Fot. EGO, KPP Stare Babice