POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Poznajmy historię Lipkowa

Pod koniec ubiegłego roku przy moście w Lipkowie stanęła tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Warszawski Zachodni, która w przystępnej formie przedstawia historię tej miejscowości i tradycje sienkiewiczowskie gminy Stare Babice. Warto wiedzieć, że skrzyżowane szable w herbie tej gminy nawiązują do historii słynnego literackiego pojedynku pana Michała Wołodyjowskiego z Jurko Bohunem. W 2020 r. Powiat Warszawski Zachodni zrealizował także modernizację lipkowskiego mostu uzyskując na ten cel dotację Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 650 tys. zł, a wartość dotacji ponad 380 tys. zł. Most prowadzi na teren parafialny, którym jest zabytkowy kompleks dworsko-parkowy, całość tworzy niepowtarzalny punkt widokowy. Bywał tu król Stanisław August Poniatowski i Henryk Sienkiewicz. Warto podczas weekendowych wycieczek odwiedzić to miejsce.

PWZ

MS 2/2022, 17 lutego 2022