POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Nowe rondo w Bieniewicach!

Zakończono już prace przy budowie ronda w Bieniewicach (gm. Błonie). Inwestycja przeszła procedurę odbiorową. Rondo powstało na skrzyżowaniu ulic Błońskiej i Strażackiej. Inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie. Koszt realizacji tego zadania wraz z przebudową 300 m odcinka ul. Strażackiej wynosi ponad 2 mln zł i zostanie pokryty ze środków Powiatu WZ i Gm. Błonie.


Kładka i rondo na ul. Niepokalanowskiej

W tym roku powstanie także drugie rondo na drogach powiatowych. Powiat uzyskał dofinansowanie z Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa na rozbudowę fragmentu ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie gm. Kampinos.

Przyznano 3 047 078 zł, to jest ok. 50% kosztów zadania. Wartość całej inwestycji obejmującej obydwa zadania wynosi 5,7 mln zł zgodnie z zawartymi umowami obejmującymi roboty budowlane i nadzór inwestorski. Inwestycję sfinansują Powiat Warszawski Zachodni i Gmina Kampinos.

Obecnie wykonywane są przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych, za kilka dni powstanie płyta nośna kładki. Zakończenie prac przy tej inwestycji przewiduje się pod koniec br.

MS 20/2021, 25 listopada 2021