POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Podpisano kolejną umowę na dofinansowanie modernizacji dróg!

14 listopada br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W – ul. Strażackiej o długości ok 1,1 km w Dębówce gm. Błonie. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi ponad 2,4 mln zł. Umowę podpisali: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński.

Prace na ul. Strażackiej dobiegają końca. Wykonawca położył tam już wszystkie warstwy bitumiczne, pozostały jeszcze do dokończenia prace brukarskie. Na pobliskiej ulicy Błońskej (4107W) w Bieniewicach – wykonano ścieżkę rowerową na większości modernizowanego odcinka, wymieniano przepusty pod drogą, trwają prace związane z wykonaniem chodnika i zjazdów na posesje po północnej stronie drogi oraz prace bitumiczne. Warto przypomnieć, że Powiat Warszawski Zachodni na wykonanie tych dwóch powyższych zadań uzyskał łącznie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. ponad 3,5 mln zł. Wartość inwestycji na ul. Błońskiej wynosi ok. 3,5 mln zł, a na przedłużeniu ul. Strażackiej – ponad 5,3 mln zł. Inwestycje są współfinansowane przez Powiat WZ i Gminę Błonie. Prace będą zakończone w br.

W Podkampinosie stale przed finiszem…

Informowaliśmy już Czytelników, że rondo w Podkampinosie otwarto dla ruchu drogowego, ale inwestycja w tym miejscu nie jest dokończona. Wiele prac planuje się jeszcze wykonać w najbliższych dniach, będą to m. in. końcowe prace brukarskie, roboty nawierzchniowe na ścieżce rowerowej i oznakowanie pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki i oznakowanie aktywne ronda). Kłopoty finansowe, które dotknęły firmę wyłonioną w przetargu, realizującą to zadanie, spowodowały duże spowolnienie prac w tym miejscu. W rezultacie Zarząd Dróg Powiatowych musiał podjąć specjalne działania, aby doprowadzić do zakończenia tej inwestycji. Podobne kłopoty wystąpiły z tym samym wykonawcą przy modernizacji ul. Sochaczewskiej. Zadanie to będzie dokończone w przyszłym roku, a tymczasowo ZDP zabezpieczył wykonane już prace, zniwelował ostre krawędzie nawierzchni i wykonał oznakowanie poziome drogi.

Pełną parą na ul. Północnej!

Trwają intensywne prace przy rozbudowie drogi powiatowej (4115W), ul. Północnej w Bramkach, na odcinku o dł. 1 km. Gdy byliśmy na placu budowy kilka dni temu, wymieniano tam podbudowę drogi na odcinku od drogi krajowej do zakrętu prowadzącego do DPS „Bramki”. Na realizację tej inwestycji PWZ otrzymał dofinansowanie zewnętrzne w wys. 1,5 mln zł z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Woj. Mazowieckiego – z samorządu Mazowsza. Wartość inwestycji wynosi ok. 4,9 mln zł. Droga położona jest w pobliżu budowanego w tym miejscu hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Prace przewidują m.in.: wymianę konstrukcji jezdni na odcinku o dł. ok. 400 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów i nakładkę asfaltową na dł. 600 m. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w br.

Prace na ul. Północnej w Bramkach

Kopytów – Witki, prace zakończono!

Rozpoczyna się procedura odbiorowa na drodze Kopytów – Witki, wszystkie prace zostały tam już zakończone. Zadanie to obejmowało m.in.: położenie nowej nakładki bitumicznej na odcinku o długości ok. 1 km, doświetlenie przejścia dla pieszych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. Koszt inwestycji wynosi blisko 1,9 mln zł.

PWZ

MS 21-22/2022, 15 grudnia 2022

Na zdjęciu: Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy ul. Strażackiej, od lewej Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński.