POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Będzie więcej dobrych dróg!

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu radni przyjęli do realizacji nowe zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, rekomendowane do wykonania przez Zarząd Dróg Powiatowych

Nowe inwestycje drogowe do realizacji w bieżącym roku
1. Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki – wartość 323 000 zł.
2. Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4114W na odcinku Gawartowa Wola – Stelmachowo – Podkampinos,
gm. Leszno i Kampinos
– wartość 590 000 zł.
3. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie – wartość 230 000 zł.
4. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki
– wartość 900 000 zł.
5. Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr: 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno – etap 1 – 433 m – wartość 435 000 zł.
6. Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) na odcinku dł. ok. 600 m w m. Stare Babice, gm. Stare Babice – wartość 212 000 zł.
7. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie – wartość 330 000 zł.
Łączny koszt proponowanych inwestycji wynosi ponad 3 mln zł. Nakładki planuje się położyć na tych drogach, które wymagają obecnie najpilniejszych napraw. ZDP ogłosił już przetarg na wykonanie powyższych inwestycji. Otwarcie ofert nastąpi jeszcze w lipcu, a większość zadań planuje się wykonać do października br.


Ruszyły prace na ul. Strażackiej

Rozpoczęły się prace dotyczące rozbudowy ul. Strażackiej w Bieniewicach gm. Błonie, wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Błońską. Drogowcy wyznaczyli objazdy w tym rejonie, powstał już duży odcinek chodnika i zjazdy na posesje. Planuje się wykonanie tej inwestycji do końca sierpnia. Koszt realizacji tego zadania to ok. 2 mln 713 zł i zostanie pokryty ze środków Powiatu WZ i gm. Błonie.

Nowy chodnik na ul. Strażackiej w Bieniewicach, wykonany dzięki współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Gminy Błonie

Inwestycja na ul. Niepokalanowskiej w dwóch etapach

Kolejna z planowanych inwestycji, dotyczy rozbudowy fragmentu ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie gm. Kampinos. ZDP złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa. Działanie zakończyło się sukcesem, przyznano 3 mln 47 tys. 78 zł, co stanowi ok. 50% kosztów zadania. Wartość całej inwestycji oszacowano na 6,4 mln zł. Do przetargu zgłosił się tylko jeden oferent proponując zbyt wysokie koszty, przekraczające wartość zaplanowanych na tę inwestycję środków. Przetarg został unieważniony. W związku z powyższym ZDP postanowił ogłosić dwa oddzielne przetargi; pierwszy na budowę kładki i drugi na budowę ronda. Procedura ta zakończyła się pomyślnie. Wyłoniono wykonawców i podpisano z nimi umowy. Rondo będzie budować firma Alblu z Warszawy sp. z o.o. (koszt – ponad 4,6 mln zł), a kładkę firma Jawal z Kielc (koszt ok. 1 mln zł). Inwestycje mają zostać wykonane w ciągu 5 miesięcy od zawarcia umowy.

Spacerowa na ukończeniu

Przyśpieszyły prace na ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym, gm. Stare Babice. W ramach prowadzonej inwestycji modernizowany jest odcinek drogi o dł. ok. 1,1 km, powstaje ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy do posesji, perony autobusowe, azyle w miejscach przejść dla pieszych i odwodnienie. W kilku fragmentach modernizowanego odcinka wymieniono konstrukcję jezdni, a na pozostałych została ona wzmocniona. Inwestycja powinna się zakończyć pod koniec lipca. Jej koszt wyniesie ok. 3 mln zł. Zadanie to jest finansowane przez Powiat wspólnie z Gminą Stare Babice.

Modernizacja ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym – wspólne dzieło Powiatu i Gminy Stare Babice

Modernizacja drogi Czarnów – Gawartowa Wola z dofinansowaniem!

Jednym z największych tegorocznych zadań inwestycyjnych na naszych drogach jest rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W w miejscowościach Czarnów – Gawartowa Wola, w gm. Leszno. Na odcinku 2,3 km planuje się tam: wzmocnienie konstrukcji jezdni, odwodnienie, budowę chodnika, perony autobusowe i przejścia dla pieszych. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 3 mln 620 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60% kosztów) w wysokości 2 211 694 zł, resztę wydatków sfinansują solidarnie Powiat Warszawski Zachodni i Gmina Leszno. Roboty rozpoczną się w najbliższym czasie, na czas prac wyznaczone będą objazdy. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano w listopadzie br.

Kolejne przetargi w najbliższym czasie

ZDP planuje w nadchodzących dniach ogłosić kolejne przetargi na wykonanie: rozbudowy skrzyżowania w Łomiankach (ulic Wiślanej i Długiej), na rozbudowę ul. Kwiatowej w Mariewie gm. Stare Babice i na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr: 4110W Kopytów-Witki gm. Błonie. Ponadto planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej na ul. 3 Maja w Laskach i Izabelinie.

Współpraca buduje

Większy zakres modernizowanych dróg w br. jest efektem nie tylko korzystnych cen uzyskanych w przetargach ale również dobrej współpracy samorządów gminnych i powiatowego na naszym terenie. Generalnie większe inwestycje drogowe wykonywane są wspólnie, a powiat samodzielnie finansuje nowe nakładki asfaltowe. Dodatkowo PWZ na realizację zadań drogowych uzyskał dotacje zewnętrzne o łącznej wartości ponad 5 mln zł. Życzymy drogowcom powodzenia i trzymamy kciuki za pomyślną realizację wszystkich zaplanowanych inwestycji w br.MS 11-12/2021, 15 lipca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *