POWIAT PRUSZKOWSKI

 Powiat Pruszkowski wspiera osoby z niepełnosprawnościami

3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony w 1992 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób z niepełnosprawnościami i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie – pełne, aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami – powinno być przypomniane szczególnie w tym dniu.

Bardzo często nie mamy wpływu na stan zdrowia i sprawność, ale mamy jednak wpływ na to, jak nasza rzeczywistość i przestrzeń publiczna jest dostosowana do potrzeb wszystkich obywateli. Mówimy zarówno o barierach architektonicznych, jak i tych w naszych głowach. – Niepełnosprawność nie powinna wykluczać i jako Zarząd Powiatu Pruszkowskiego robimy wszystko co w naszej mocy, by wspierać osoby z niepełnosprawnościami na każdym możliwym polu. W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, osobom z niepełnosprawnościami przysługują takie same prawa przy załatwianiu spraw urzędowych jak każdemu innemu mieszkańcowi. Urząd jest dostępny dla wszystkich – mówi Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski.

„Samorząd bez barier”

W latach 2020–2022 Powiat Pruszkowski znalazł się w gronie 36 samorządów, które realizowały projekt pn. „Samorząd bez barier” w formalnym partnerstwie dwóch instytucji: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – lidera projektu oraz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego – partnera projektu. Samorządy były wspierane w spełnianiu wymogów określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. – W ramach projektu przeprowadzono audyt dostępności urzędu oraz odbyły się warsztaty podnoszące świadomość społeczną wśród pracowników Starostwa w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podczas praktycznej części warsztatów uczestnicy mieli możliwość poznania „na własnej skórze” z jakimi trudnościami borykają się osoby niewidzące, niesłyszące, poruszające się na wózku inwalidzkim – wyjaśnia Michał Landowski, Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego.

Ułatwienia w załatwianiu spraw urzędowych

Konsekwencją przystąpienia do projektu było powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Dostępności. Podstawowym celem jego działalności było dążenie do ułatwiania osobom z niepełnosprawnościami załatwiania spraw urzędowych. Zakupiony został m.in. system komunikacji niewerbalnej SEVENTICA. Przez wykorzystanie specjalnego aparatu telefonicznego wyposażonego w monitor i kamerę istnieje możliwość swobodnego komunikowania się z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi. Urządzenie zapewnia bezpośredni kontakt on-line z tłumaczem języka migowego, który w czasie rzeczywistym, odczytując „miganie” zarejestrowane przez kamerę, przekazuje telefonicznie sprawę pracownikowi. Co również ważne, osoby uprawnione mogą wejść do budynku z psem asystującym/psem przewodnikiem, a w kancelarii Starostwa funkcjonują trzy pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. Dwie stacjonarne oraz jedna mobilna, która czasowo wykorzystywana jest przy stanowisku kasowym. Ponadto ułatwiając załatwianie spraw przez osoby z niepełnosprawnościami, Wydział Obsługi Mieszkańców dysponuje wzorami dokumentów i innymi materiałami informacyjnymi przygotowanymi w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

Architektoniczna dostępność

Kolejnym obszarem, pozwalającym na sprawniejsze poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami, było zwiększenie dostępności architektonicznej budynku Starostwa Powiatowego. Z tego względu wyodrębniono wokół budynku cztery miejsca postojowe dla samochodów oznaczonych kolorem niebieskim, z których korzystają tylko osoby z niepełnosprawnościami. Zakupiono także dwa krzesła ewakuacyjne umożliwiające dogodną ewakuację z budynku. Wejście do budynku, w którym mieści się Urząd Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wyposażone jest w pochylnię, której wymiary spełniają standardy dostępności. Sale obsługi mieszkańców zlokalizowane są na parterze budynku. Zapewniona jest także alternatywna komunikacja windą lub przy pomocy schodołazu przez przejście pomiędzy salą A i B. W budynku Starostwa, na parterze, przy wejściu A oraz na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami, a dla sprawnego przemieszczania się pomiędzy piętrami obiekt wyposażony jest w dwie windy. Natomiast w ramach informatyzacji procesów cyfrowych w sali obsługi mieszkańców zapewniony jest dla klientów tzw. info-kiosk, pozwalający na samodzielny odczyt informacji urzędu dostępny w formie elektronicznej.

Infrastruktura drogowa

– Od kilku lat zauważam jak wiele zmienia się „na plus” postrzeganie osób z niepełnosprawnościami wśród osób pełnosprawnych. My, osoby z dysfunkcjami, możemy przecież realizować się i realizujemy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym oraz społecznym – przekonuje Artur Świercz „Barierołamacz”, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego. – Jeśli chodzi o działania na terenie powiatu pruszkowskiego wspierające nasze środowisko zauważam przede wszystkim zmiany w infrastrukturze drogowej. W miejscach przejść dla pieszych znikają krawężniki i kratki odpływowe. Sygnalizacje mają już nie tylko doświetlenia, ale też sygnały dźwiękowe oraz nakładki fakturowe, które informują osoby niedowidzące i niewidome o zbliżaniu się do zebry. Ponadto wydarzenia kulturalne organizowane przez samorządy uwzględniają również udział osób z dysfunkcjami. To co dla mnie jest istotne, to choćby możliwość bezpiecznej ewakuacji w razie sytuacji zagrożenia czy awarii, w co został wyposażony urząd Starostwa. Zainstalowane są także pętle indukcyjne pomagające osobom z trudnościami słuchowymi. Dużo mówi się o tym środowisku i to nie byle jak wychodząc ze stygmatyzujących kalek czy inwalidów, dochodząc do osób niepełnosprawnych czy nawet z niepełnosprawnościami. To taka mała rzecz, a tworzy pozytywny wizerunek środowiska, mającego znaczenie i ważną rolę w społeczeństwie – kontynuuje Artur Świercz. – Warto dodać, że jesteśmy raczej starzejącym się społeczeństwem, a wraz z tym jesteśmy obarczeni wieloma schorzeniami i nikt przez to nie powinien czuć się wykluczony. Idealnym byłoby, gdyby urzędy były dostępne w 100%, jednak zdaję sobie sprawę, że to wymaga czasu i funduszy. Jednak widzę, że samorządy idą w dobrym kierunku i wiele kluczowych kwestii udało się już zrealizować – zakończył „Barierołamacz”.

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

MS 21-22/2022, 15 grudnia 2022