POWIAT PRUSZKOWSKIPruszków

Oferta Powiatowego Urzędu Pracy dla młodych bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych
do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim.

W ramach realizacji projektu (od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.) osobom młodym w wieku 18–29 lat, pozostającym bez pracy (zarejestrowanym w PUP jako osoby bezrobotne) oferowany jest szeroki zakres działań aktywizujących:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • staże,
  • szkolenia indywidulane,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • oferty zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia
  • lub doposażenia stanowiska pracy.

W ramach realizowanego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie szczególnie zachęca do:

  • wzięcia udziału w wybranym szkoleniu indywidualnym, służącym nabyciu kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zwiększających szanse na uzyskanie regularnego zatrudnienia;
  • skorzystania z bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, umożliwiającej uzyskanie niezbędnych środków finansowanych oraz niezbędnej wiedzy do efektywnego podjęcia samozatrudnienia;
  • skorzystania z ofert pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z uwagi na możliwość zdobycia doświadczenia oraz umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia długotrwałego zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędy Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 (wejście C) pok. 127
lub pod nr tel. (22) 770-20-38.

MS 16/2021, 30 września 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *