POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Paszportowy zawrót głowy!

W ostatnim czasie obserwujemy niezwykłe zainteresowanie społeczeństwa dokumentami paszportowymi. Odkąd wybuchła wojna na Ukrainie biura paszportowe w całej Polsce są wprost oblężone. Tak jest również w Terenowym Punkcie Paszportowym w Ożarowie Mazowieckim.

Zapytaliśmy Katarzynę Piecho-Rawę – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jaka jest tego przyczyna?

– Na zwiększone zainteresowanie społeczne paszportami i kolejki w punktach paszportowych złożyło się kilka czynników. Po okresie pandemii, kiedy wielu z nas przebywało wyłącznie w domach, zaczęliśmy częściej podróżować. Wojna na Ukrainie sprawiła, że wiele osób postanowiło mieć paszport „na wszelki wypadek”. Dodatkowo w listopadzie ub. r. weszła w życie nowa ustawa o dokumentach paszportowych i wprowadzono nowy system informatyczny. Zlikwidowano papierowe wnioski paszportowe, a urzędnik wprowadza do systemu wszystkie dane, których poprawność potwierdza interesant podpisem składanym na specjalnym urządzeniu. Trwa to około 15 minut na 1 osobę. To wszystko razem spowodowało ogromne kolejki w punktach paszportowych na terenie całej Polski. W wielu punktach, w których wprowadzono internetową rezerwację miejsc, czas oczekiwania na wizytę w urzędzie w celu złożenia wniosku to minimum miesiąc, a często i dłużej.

A jak jest w Ożarowie Mazowieckim?

– U nas obowiązuje system numerkowy, tzn. codziennie rano można pobrać numerki do naszego punktu w celu złożenia wniosku lub odebrania paszportu, co oznacza, że jeżeli interesant przyjdzie rano, będzie mógł zrealizować formalności związane z paszportem w ciągu jednego dnia. Nasz Terenowy Punkt Paszportowy działa bardzo skutecznie, dlatego też przyjeżdżają do niego nie tylko mieszkańcy z naszego powiatu, ale również z sąsiednich, a także osoby z innych rejonów Polski. Przypominam, że jest to związane z brakiem rejonizacji, jeśli chodzi o załatwianie spraw paszportowych, dlatego też obywatele wybierają najkorzystniejszą dla siebie lokalizację zarówno pod względem odległości od miejsca zamieszkania, ale także możliwości zaparkowania, czy w końcu – obecnie chyba najważniejszej możliwości – złożenia wniosku bez konieczności rezerwacji wizyty z wielotygodniowym wyprzedzeniem.

O zainteresowaniu paszportami najlepiej świadczą liczby, w latach 2017––2019 przyjmowaliśmy od 5,5 tys. do 7,8 tys. wniosków paszportowych rocznie. W ubiegłym roku liczba ta wyniosła już ponad 11,5 tys., a w samym tylko styczniu br. w naszym punkcie wnioski paszportowe złożyło 806 osób. Po paszporty przychodzą nawet starsi ludzie, którzy nigdy nie mieli takich dokumentów.

Warto dodać, że nasz Punkt Paszportowy oferuje liczne ułatwienia. Zdjęcie do paszportu można wykonać w automacie na 1 piętrze Starostwa, w kasie urzędu można dokonać także wszelkich opłat, a najważniejsze jest to, że obsługę interesantów prowadzimy tu na bieżąco. Jeśli pobrało się numerek, to tego samego dnia składa się wniosek, na sam paszport natomiast musimy oczekiwać około miesiąca.

Powiat Warszawski Zachodni obsługuje Terenowy Punkt Paszportowy na mocy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim. Wszystkie informacje dotyczące działalności tej placówki w Ożarowie Maz. dostępne są na stronie internetowej www.pwz.pl w zakładce jak załatwić sprawę?

MS 1/2023, 23 lutego 2023