OświataPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Dyrektorzy szkół i nauczyciele na uroczystości w Starostwie

27 lipca Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński uroczyście wręczył akt przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu dotychczasowemu Dyrektorowi tej placówki Jackowi Cieślakowi oraz przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach Markowi Wiśniewskiemu. Jednocześnie z rąk Starosty akt powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie, wyłonionego w drodze konkursu, otrzymał Krzysztof Radkowski.

Podczas spotkania wręczono także akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Akty otrzymali: Aleksandra Gutowska, Roksana Dmoch i Dariusz Grudzień ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie oraz Lidia Kwiecińska z Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

Wszystkim Dyrektorom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy! Na zakończenie spotkania wykonano wspólne zdjęcie ze Starostą Janem Żychlińskim i Naczelnikiem Wydziału Oświaty PWZ Anną Pakocą. W nowym roku szkolnym 2021/2022 składamy najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i uczniom na terenie naszego powiatu, życząc wielu sukcesów pedagogicznych i dobrych wyników w nauce.

Fot. IKA

MS 16/2021, 30 września 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *