NASZE STRONYPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Powstaje Hospicjum w Bramkach

Coraz więcej osób w Polsce choruje na raka i nic nie wskazuje na to, aby ta niepokojąca tendencja miała się zmienić w przyszłości. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów sporządzanego przez Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie, co roku wykrywa się choroby nowotworowe u ok. 165 tys. Polaków. Ta tragiczna przypadłość naszych czasów jest przyczyną ponad 100 tys. zgonów rocznie i znajduje się na drugim miejscu wśród przyczyn śmierci, po chorobach układu krążenia. Obecnie żyje w Polsce ok. miliona osób z chorobą nowotworową!

Musimy pomóc potrzebującym

– Z zamiarem budowy stacjonarnego hospicjum onkologicznego nosiliśmy się już od dawna – mówi Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński. – Widzimy, że narasta problem związany z opieką nad osobami w stanie terminalnym, które chorują na nowotwory. Osoba chora, cierpiąca z bólu, która przez długi czas leży w domu i potrzebuje stałej całodobowej pomocy, powoduje sytuację, która nie raz przerasta domowników. Często chorują także osoby zupełnie samotne. Chcemy stworzyć miejsce, w którym człowiek chory, będzie mógł godnie przeżyć ostatnią fazę swego życia i gdzie znajdzie profesjonalną pomoc i opiekę.

W Bramkach, tuż obok Domu Pomocy Społecznej im. Ks. kard. Józefa Glempa Powiat Warszawski Zachodni posiada działkę o pow. 1 ha. To dobre miejsce na tego typu placówkę. Podjęliśmy zatem inicjatywę budowy hospicjum, mimo że to nie jest zadanie samorządu powiatowego. Decyzja ta uzyskała pełne wsparcie Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego poprzedniej kadencji. Finansowo pomógł nam Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który wsparł przedsięwzięcie ze środków samorządu wojewódzkiego w kwocie 4 mln zł. Zabiegamy także o dofinansowanie tej inwestycji z Budżetu Państwa. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę budowy hospicjum, prace realizuje firma p. Adama Cebuli z Błonia, a koszt tej inwestycji wynosi ok. 12 mln zł.

– Chciałbym dodać, że nie ma tego typu placówki na zachód od Warszawy. W stolicy są dwie i jedna w Wołominie. Na terenie naszego powiatu, działa Hospicjum Domowe prowadzone przez Caritas (z siedzibą w Błoniu), jednak w pewnych przypadkach, tylko placówka stacjonarna jest w stanie udzielać kompleksowej, skutecznej pomocy. Hospicjum w Bramkach będzie jedyną placówką stacjonarną w paśmie zachodnim, chcemy aby miało charakter otwarty dla wszystkich potrzebujących. Prowadzenie hospicjum planujemy powierzyć wyspecjalizowanemu operatorowi, który wystąpi do Narodowego Funduszu Zdrowia o środki na działalność placówki. Powiat wynajmie budynek hospicjum, w systemie „non profit”. Obecnie skupiamy się na tym, aby powstał nowoczesny obiekt spełniający wszystkie standardy medyczne i jednocześnie wszystkie oczekiwania osób potrzebujących pomocy – powiedział Starosta.

Prace są już zaawansowane…

Jak poinformowała nas Ewelina Degowska Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji SPWZ – prace przy budowie hospicjum trwają już od kilku miesięcy i są bardzo zaawansowane. W ich postępie nie przeszkadzają realia pandemii ani warunki zimowe. Mury budynku już stoją, wylewane są stropy i montowana jest więźba dachowa. Cały projekt przewiduje postawienie budynku hospicjum wraz z pełną infrastrukturą techniczną, budową dróg i ciągów pieszych, a także 40 miejsc parkingowych. Obok budynku powstanie także teren zielony o funkcji parkowej. Działka, na której budowane jest hospicjum, posiada bardzo korzystne warunki komunikacyjne, położona jest w pobliżu trasy poznańskiej.

Do budynku zamontowane zostaną przyłącza dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej (elektrownia o mocy do 1,0 MW) oraz przyłącza dla potrzeb instalacji pompy ciepła, co pozwoli znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła energii, a nawet na okresowe odprowadzanie energii elektrycznej do sieci zewnętrznej. Powierzchnia zabudowy wyniesie 1815,1 m2, w tym 1575,4 m2 powierzchni użytkowej. Całkowita kubatura budynku będzie wynosiła 7660 m3.
Wznoszony aktualnie budynek hospicjum będzie obiektem parterowym, składającym się z połączonych pięciu brył: centralnej oraz czterech brył usytuowanych do niej pod kątem 45°. Takie rozplanowanie powierzchni użytkowej pozwoli na oddzielanie części przeznaczonej dla pacjentów od strefy administracyjno-biurowej. Obiekt przeznaczony będzie dla 32 pacjentów, którzy zostaną zakwaterowani w 1 i 2-osobowych pokojach. Planuje się zakończyć wszystkie prace przy budowie hospicjum pod koniec 2022 roku – powiedziała Naczelnik Ewelina Degowska.

Budynek czysty ekologicznie

Kiedy w pierwszych dniach lutego br. odwiedziliśmy teren budowy hospicjum w Bramkach, trwały intensywne prace przy odwiertach potrzebnych do instalacji rurociągów pompy ciepła. Zastosowane tam rozwiązania, a zatem wspomniane już pompy ciepła i panele fotowoltaiczne sprawią, że budynek będzie „czysty ekologicznie”. Rurociągi grzewcze zostaną wypełnione glikolem, który dużo lepiej sprawdza się od wody wypełniającej tradycyjne instalacje grzewcze.

Jak poinformowała nas Kamila Król – kierownik robót sanitarnych – dla instalacji pompy cieplnej planowane jest wykonanie 30 odwiertów na głębokość 99 m. Zamontowane zostaną rury z polietylenu, które pod ziemią połączone zostaną w dwie studnie rozdzielcze i instalacją kotłowni. Jak wykazują doświadczenia – glikol z czasem nie traci swoich właściwości, a temperatura w głębi ziemi pozwala skutecznie ogrzewać budynki przez wiele lat. Stałe darmowe źródło ciepła sprawia, że instalacja tego typu zwraca się po kilkunastu latach i jest obecnie najlepszym rozwiązaniem.

Inżynierowie obecni na terenie budowy podkreślali także przemyślany plan architektoniczny budynku. Cztery odrębne skrzydła hospicjum umożliwią oddzielenie części przeznaczonej dla chorych, którzy potrzebują przecież spokoju, od części: technologicznych, zaplecza lekarskiego, kuchennego i administracji. Budynek będzie posiadał także kaplicę i pokój pożegnań. Zamontowane zostaną różnorodne instalacje teletechniczne, aby można obiekt wyposażyć we wszystkie udogodnienia, łącznie z klimatyzacją, monitoringiem itp. Na terenie obiektu będzie dużo zieleni, a do przestronnego patio, które stanie się zapewne miejscem spotkań z odwiedzającymi hospicjum gośćmi, będą prowadziły drzwi tarasowe, tak aby chorzy mogli wychodzić na zewnątrz i korzystać z uroków natury.

Miarą rozwoju cywilizacji jest nasze podejście do osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy. W realiach stałego wzrostu w Polsce liczby osób chorych na raka, w którym przoduje niestety woj., mazowieckie, budowa hospicjum na naszym terenie jest bardzo potrzebna.

MS 02/2021, 18 lutego 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *