OŻARÓW MAZOWIECKI

Budujemy most

Trwają prace związane z budową mostu w ciągu ul. Szkolnej oraz przepustu na ul. Nadbrzeżnej.

Zakończyły się prace związane z przebudową kolizji z infrastrukturą gazową oraz wodociągową. Nad Kanałem Ożarowskim wznosi się już konstrukcja mostu, na której do wykończenia zostały nawierzchnia jezdni i chodnika oraz elementy związane z bezpieczeństwem, takie jak barierki ochronne. Elementy te wkrótce się pojawią. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania zostały wykonane warstwy podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej oraz nawierzchnię bitumiczną. W ciągu ulicy Nadbrzeżnej wybudowano przepust rurowy, wyposażony w zastawkę kanałową, uniemożliwiającą cofanie się wody z Kanału Ożarowskiego, co zabezpieczy osiedle bloków przed wylewaniem wody z rowu odwadniającego wzdłuż ul. Szkolnej. Dodatkowo konstrukcja nad przepustem została wzmocniona płytą betonową, zmniejszającą obciążenia przenoszone na rurę przepustu.

Do wykonania pozostało: nawierzchnia na przebudowywanym odcinku dróg oraz wzmocnienie płytami ażurowymi części kanału w pobliżu mostu i uprzątnięcie terenu z elementów zainstalowanych na czas budowy.

Biorąc pod uwagę zbliżający się termin zakończenia prac drogowych oraz odbiorczych (marzec/kwiecień) oraz liczne uwagi mieszkańców, przedstawiamy Państwu propozycję wprowadzenia nowej organizacji ruchu w obrębie oddziaływania inwestycji. Z projektem organizacji ruchu można zapoznać się na stronie gminy.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 5/2021, 1 kwietnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *