POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Rondo w Podkampinosie otwarte dla ruchu drogowego!

Uciążliwość komunikacyjna na budowanym rondzie w Podkampinosie przeszła wreszcie do historii. Droga jest tam przejezdna we wszystkich kierunkach. Położono już wszystkie warstwy bitumiczne na jezdniach dojazdowych i na samym rondzie. Do wykonania pozostały jeszcze końcowe prace brukarskie, roboty nawierzchniowe na ścieżce rowerowej i oznakowanie pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki i oznakowanie aktywne ronda).

Niestety, 31 października doszło w rejonie ronda do awarii sieci wodociągowej. Z uwagi na poważny charakter powstałego uszkodzenia wykonawca natychmiast przystąpił do usuwania awarii. Wielu mieszkańców Podkampinosu pozbawionych było bieżącej wody. Sieć wodociągowa została już naprawiona.

Zarząd Dróg Powiatowych przeprasza za zaistniałą awarię i opóźnienie w terminie wykonania tej inwestycji.

Niespodziewane kłopoty finansowe dotknęły firmę wyłonioną w przetargu, która realizowała to zadanie. ZDP podjął specjalne działania, aby doprowadzić do zakończenia inwestycji w Podkampinosie przejmując na siebie część obowiązków wykonawcy, tylko dzięki temu udało się przywrócić ruch na skrzyżowaniu.

Kopytów – Witki, prace postępują!

Na drodze powiatowej (4110W) w miejscowości Kopytów robota idzie pełną parą. Wykonano już obramowanie jezdni z krawężników betonowych oraz sfrezowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną. Rozpoczęto także wykonanie wgłębnych remontów najbardziej zdegradowanych fragmentów konstrukcji nawierzchni jezdni. Na modernizowanym odcinku drogi wprowadzono ruch wahadłowy. Wykonanie robót bitumicznych będzie wymagało czasowego zamknięcia drogi.

Zadanie to obejmuje m.in.: położenie nowej nakładki bitumicznej na odcinku o długości około 1 km, doświetlenie przejścia dla pieszych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. Prace powinny zostać ukończone w nadchodzących tygodniach. Koszt inwestycji wynosi blisko 1,9 mln zł.

Prace na ul. Północnej

Trwają prace przy rozbudowie drogi powiatowej (4115W), ul. Północnej w Bramkach, na odcinku o dł. 1 km. Do chwili obecnej ustawiono oporniki obustronne jezdni na odcinku 400 m, wybudowano peron autobusowy, częściowo odtworzono także rowy odwadniające jezdnię. Na realizację tej inwestycji PWZ otrzymał dofinansowanie zewnętrzne w wys. 1,5 mln zł z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Woj. Mazowieckiego – z samorządu Mazowsza. Wartość całej inwestycji wynosi ok. 4,9 mln zł. Droga położona jest w pobliżu budowanego w tym miejscu hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Prace przewidują m.in.: wymianę konstrukcji jezdni na odcinku na 400 m budowę ciągu pieszo- rowerowego, zjazdów i nakładkę asfaltową na dł. 600 m. Zakończenie prac planowane jest do końca br.

Strażacka i Błońska – coraz bliżej zakończenie prac

W Dębówce modernizowany jest odcinek drogi powiatowej (4104 W) – przedłużenie ul. Strażackiej o długości ok. 1 km. Wykonano już podbudowę konstrukcji jezdni wraz z asfaltową warstwą wiążącą, powstał także duży odcinek chodnika wraz ze zjazdami. Wcześniej drogowcy wykonali tam kanalizację deszczową.

Na ulicy Błońskej (4107W) w Bieniewicach – wykonano ścieżkę rowerową na większości modernizowanego odcinka, wymieniane są 2 przepusty pod drogą powiatową, wykonano zjazdy na posesje po południowej stronie drogi. Rozpoczęły się także roboty związane z wykonaniem chodnika i zjazdów na posesje po północnej stronie drogi. Obecnie ulica zamknięta jest dla ruchu, możliwy jest tylko dojazd do posesji.

Powiat Warszawski Zachodni na wykonanie tych dwóch powyższych zadań uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. ponad 3,5 mln zł. Wartość inwestycji na ul. Błońskiej wynosi ok. 3,5 mln zł, a na przedłużeniu ul. Strażackiej – ponad 5,3 mln zł. Inwestycje są współfinansowane przez Powiat WZ i Gminę Błonie. Prace będą zakończone w br.

Będzie nakładka na drodze Witki – Rochaliki

W dniu 31 października br. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej (4113W) w miejscowościach Witki i Rochaliki. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa na dwóch zdegradowanych odcinkach o łącznej dł. ok. 1 km. Koszt tej inwestycji wynosi niespełna 1,5 mln. zł. Planuje się wykonać inwestycję jeszcze w tym roku.

PWZ

MS 20/2022, 24 listopada 2022

Na zdjęciu: Korytowanie drogi w Kopytowie Fot. Marek Tymofiewicz