POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Działki od KOWR dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

W dniu 11 stycznia br. w Warszawie został podpisany akt notarialny, którym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie przekazał w formie darowizny na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego działki gruntowe położone w miejscowości Zielonki-Parcela.

Działki przeznaczone będą na cele służące wykonywaniu zadań realizowanych przez powiat w zakresie pomocy społecznej, szkolnictwa, sportu i rekreacji, w szczególności z przeznaczeniem na budowę poradni psychologiczno-pedagogicznej i liceum ogólnokształcącego wraz z infrastrukturą.

Powiat reprezentowali Starosta Warszawski Zachodni – Jan Żychliński i Wicestarosta – Wojciech Białas, natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – dyrektor Marcin Wysocki. Pomoc społeczna i szkolnictwo ponadpodstawowe są ustawowymi zadaniami powiatu. To, kiedy rozpoczną się prace nad projektem i budową wspomnianej poradni psychologiczno-pedagogicznej i liceum ogólnokształcącego, będzie zależało, zdaniem Starosty Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego, od decyzji podjętych przez kolejną Radę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

PWZ

MS 01/2024, 25 stycznia 2024