POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Większe środki na ul. Błońską i Strażacką

Inflacja i coraz wyższe ceny inwestycji powodują, że pula środków finansowych zarezerwowana pół roku temu w budżecie powiatu na zadania drogowe okazuje się niewystarczająca. Dlatego też podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego dodano m.in. 2,1 mln zł na wykonanie rozbudowy ul. Błońskiej (drogi nr 4107W) w Bieniewicach oraz rozbudowy ul. Strażackiej (drogi nr 4104W) w Dębówce. Po otwarciu ofert okazało się, że najkorzystniejsza dotycząca rozbudowy ul. Strażackiej wynosi ponad 5,3 mln zł, a dotycząca ul. Błońskiej ponad 3,4 mln zł.

Obecnie Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi czynności niezbędne do rozstrzygnięcia przetargów. Planuje się podpisanie umów z wykonawcami jeszcze w czerwcu i wykonanie prac w bieżącym sezonie. Przypomnijmy, że Powiat Warszawski Zachodni na wykonanie tych dwóch zadań uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. ponad 3,5 mln zł. Inwestycje będą współfinansowane przez Powiat WZ i Gminę Błonie.

Będzie rondo w Konotopie

Otwarto przetarg na wykonanie rozbudowy układu drogowego – ulic: Rajdowej, Piastowskiej i Piwnej w miejscowościach Konotopa i Jawczyce (gm. Ożarów Maz.). Najkorzystniejsza z ofert określiła koszt wykonania inwestycji na ponad 8,2 mln zł, co przekroczyło znacznie fundusze zarezerwowane na to zadanie (6 mln zł). Rada Powiatu również w tym wypadku zwiększyła środki finansowe na wykonanie inwestycji. ZDP zawarł już umowę z wykonawcą – z firmą Planeta S.A. z Warszawy. Termin realizacji inwestycji określono na 150 dni od daty podpisania umowy. Firma obecnie przygotowuje projekt czasowej organizacji ruchu, co jest niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Jak się dowiedzieliśmy, ZDP planuje również ogłoszenie przetargu na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sochaczewskiej i Poniatowskiego w Kaputach gm. Ożarów Maz. Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2022–2023.

Nowe nakładki na drogach powiatowych

Aktualnie drogowcy wykonują nakładki asfaltowe na najbardziej uszkodzonych odcinkach dróg powiatowych. W Nowym Łuszczewku na odcinku blisko 400 m prace dobiegają już do końca, podobnie w Wąsach Kolonii, gdzie wykonano cząstkowe remonty nawierzchni. Wcześniej wykonano nakładkę na długości blisko 500 m w Bieniewie Parceli.

MS 10/2022, 23 czerwca 2022

Na zdjęciu: Prace drogowe w Nowym Łuszczewku. Fot. Bartosz Baran