OŻARÓW MAZOWIECKI

Świetlica w Macierzyszu

Zakończyła się budowa świetlicy w Macierzyszu.

W ramach zadania wykonany został budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym, o powierzchni zabudowy 399,05 m2, kubaturze 2209 m3, składający się z sali głównej, sali wystawowej, holu z szatnią oraz pomieszczeń gospodarczych. Budynek umożliwia organizowanie spotkań okolicznościowych, wystaw oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych. Wokół powstałej świetlicy został wybudowany parking wraz z drogą dojazdową, zainstalowano elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci oraz zmodernizowano ogrodzenie terenu. Budowa świetlicy była współfinansowana w kwocie 150 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”. Koszt inwestycji wyniósł łącznie 3 259 647,93 zł.

W tegorocznym budżecie przewidziano kolejne inwestycje w nowopowstały obiekt. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 120 398,00 zł w ramach operacji pn. „Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki” z przeznaczeniem na jej wyposażenie, m.in. zakup sceny wraz z oświetleniem i zestawem nagłośnienia do sali głównej, montaż klimatyzacji, zakup stołów do tenisa stołowego i do gry w piłkarzyki, zakup i wyposażenie strefy gastronomicznej oraz strefy bibliotecznej m.in. w sprzęt komputerowy. Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Łukasz Czyż

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

MS 01/2024, 25 stycznia 2024