POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Działki dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

W dniu 18 stycznia br. podpisano akt notarialny pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim a Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Na mocy aktu uporządkowano stany prawne działek wykonując uchwałę Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jest organizacją pożytku publicznego, która ma na celu otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką. Uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się w świecie. Zapewnia także opiekę duchową i religijną.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 niewidomych i słabowidzących dzieci z terenu całej Polski. Wielu wychowanków zmaga się z dodatkowymi, ciężkimi schorzeniami. W Laskach prowadzony jest również dom dla dzieci głuchoniewidomych.

PWZ

MS 01/2024, 25 stycznia 2024