POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Ulewne opady deszczu dają się we znaki drogowcom i komplikują realizację niektórych inwestycji, jednak w wielu miejscach powiatu poprawiany jest standard dróg.

Kładka i rondo na ul. Niepokalanowskiej

Powiat uzyskał (z Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa) dofinansowanie inwestycji dotyczącej rozbudowy fragmentu ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie gm. Kampinos. Przyznano 3 047 078 zł, to jest ok. 50% kosztów zadania. Wartość całej inwestycji oszacowano na 6,4 mln zł.

W wyniku przetargów wyłoniono wykonawców i podpisano z nimi umowy. Rondo buduje firma „Alblu” sp. z o.o. z Warszawy (koszt – ponad 4,6 mln zł), a kładkę firma „Jawal” sp. z o.o. z Kielc (koszt ok. 1 mln zł). Inwestycje powinny zostać zakończone pod koniec listopada.

Rozpoczęto już prace przy budowie kładki, niestety wysoki stan wody na Utracie poważnie komplikuje prace, w najbliższym czasie planowane jest wykonanie palowania pod podpory kładki. Jeśli chodzi o budowę ronda, to trwają tam obecnie prace przygotowawcze i powstaje projekt nowej organizacji ruchu. Prace drogowe ruszą niebawem. O utrudnieniach w ruchu i wyznaczonych objazdach będziemy Państwa informować.

Ulica Spacerowa na finiszu

Trwają odbiory końcowe inwestycji zrealizowanej na ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym, gm. Stare Babice. Zmodernizowano tam odcinek drogi o dł. ok. 1,1 km, powstał ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy do posesji, perony autobusowe, azyle w miejscach przejść dla pieszych i odwodnienie. W kilku fragmentach drogi wymieniono konstrukcję jezdni, a na pozostałych została ona wzmocniona. Koszt inwestycji wynosi ponad 3 mln zł. Zadanie to jest finansowane przez Powiat wspólnie z Gminą Stare Babice.

Już widać rondo nowe rondo w Bieniewicach!

Prace przy ul. Strażackiej w Bieniewicach (gm. Błonie), wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Błońską postępują szybko. Wykonano już częściowo warstwy bitumiczne na tej ulicy, powstał chodnik, a obecnie trwają prace związane z wykonaniem ronda. Inwestycja bardzo poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie. Koszt realizacji tego zadania – ponad 2 mln zł – zostanie pokryty ze środków Powiatu WZ i gm. Błonie. Prace powinny zostać zrealizowane do końca października br.

Ruszyły prace na drodze Czarnów – Gawartowa Wola!

Jednym z największych tegorocznych zadań inwestycyjnych na drogach naszego powiatu jest rozbudowa drogi nr 4115W w miejscowościach Czarnów – Gawartowa Wola, w gm. Leszno. Na odcinku 2,3 km planuje się tam: wzmocnienie konstrukcji jezdni, odwodnienie, budowę chodnika, perony autobusowe i przejścia dla pieszych. Koszt inwestycji to ok. 3 620 000 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60% kosztów) w wysokości 2 211 694 zł, resztę wydatków sfinansują solidarnie Powiat Warszawski Zachodni i Gmina Leszno. Roboty już się rozpoczęły, wykonano wycinkę drzew wraz z usunięciem karp, prowadzone są prace ziemne. Niebawem wyznaczone zostaną objazdy. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na listopad br.

Z wyświetlaczami bezpieczniej!

W wielu miejscach powiatu pojawiły się przy drogach radarowe wyświetlacze prędkości, informujące kierowców o przekroczeniach dozwolonej szybkości. W ostatnim czasie zainstalowano kolejne wyświetlacze, m.in. w Zawadach i Pasikoniach, oraz na drodze pomiędzy Bieniewicami i Starymi Faszczycami. Urządzenia montowane są w rejonach nadmiernego przekraczania prędkości przez kierowców i tam gdzie najczęściej dochodzi do wypadków. Widzimy, że wielu kierowców zwalnia przy wyświetlaczach, a do reszty apelujemy: zwalniajmy, aby zobaczyć buźkę z uśmiechem, a przede wszystkim – dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego!

MS 16/2021, 30 września 2021

Na zdjęciu: Budowa nowego ronda w Bieniewicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *