Dla mieszkańcówPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie warszawskim zachodnim

We wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu warszawskiego zachodniego odbywają się bezpośrednie wizyty u prawników
w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.


W celu umówienia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji
należy skontaktować się pod nr tel.:

22 733 72 83

Porady odbywają się co 45 minut. Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady – zachowywanie odpowiedniego dystansu. Osoba uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej musi być zdrowa, a na spotkanie do punktu powinna zgłosić się bez osób postronnych.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielana jest nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych ww. ustawą.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego to osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez radcę prawnego i adwokata, wskazanych przez właściwe samorządy zawodowe prowadzone są w Łomiankach i Starych Babicach:

Łomianki

lokal Integracyjnego Centrum Dydaktyczno–Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

 • Poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00
 • Wtorek od godz. 15.00 do 19.00
 • Środa od godz. 15.00 do 19.00
 • Czwartek od godz. 15.00 do 19.00
 • Piątek od godz. 10.00 do 14.00

Stare Babice

Urząd Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

 • Poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00
 • Wtorek od godz. 14.00 do 18.00
 • Środa od godz. 14.00 do 18.00
 • Czwartek od godz. 10.00 do 14.00
 • Piątek od godz. 10.00 do 14.00


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez organizację pozarządową – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie (10-544) przy ul. Warmińskiej 7/1 zlokalizowane są w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim i Lesznie. Porad prawnych w tych punktach udzielają adwokaci:

Błonie

lokal przy ul. Traugutta 6, 05-870 Błonie

 • Poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00
 • Wtorek od godz. 15.00 do 19.00
 • Środa od godz. 15.00 do 19.00
 • Czwartek od godz. 15.00 do 19.00
 • Piątek od godz. 10.00 do 14.00

Ożarów Mazowiecki

Urząd Miejski przy ul. Poznańskiej 165, III piętro, pok. 307, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 • Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
 • Wtorek od godz. 12.00 do 16.00
 • Środa od godz. 14.00 do 18.00
 • Czwartek od godz. 09.00 do 13.00
 • Piątek od godz. 09.00 do 13.00

Leszno

Urząd Gminy w Lesznie, przy ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

 • Poniedziałek od godz. 15.00 do 19.00
 • Wtorek od godz. 12.00 do 16.00
 • Środa od godz. 15.00 do 19.00
 • Czwartek od godz. 15.00 do 19.00
 • Piątek od godz. 12.00 do 16.00


Więcej informacji na temat Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajduje się na stronie
internetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna

www.pwz.pl


MS 18/2021, 28 października 2021