POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Wsparcie dla termomodernizacji

Powiat Warszawski Zachodni otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 1,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Środki unijne pomogą w termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej.

– Cieszymy się z tych funduszy – mówi Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński.

Środki pozyskane z Samorządu Mazowsza pomogą dokończyć proces termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w naszym powiecie. Dzięki tym środkom finansowym zmodernizujemy halę sportową wraz z łącznikiem i zapleczem Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu, budynek Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim, a także budynek internatu SOSW w Lesznie. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy samorządy borykają się ze wzrostem kosztów energii – elektrycznej i cieplnej. Termomodernizacja obniży koszty utrzymania budynków zarówno w zimie, gdy dużo wydajemy na ogrzewanie, jak i w lecie gdy dobra izolacja budynków spowoduje, że mniej energii będzie zużywać klimatyzacja.

Wizualizacja nowej elewacji budynku Geodezji

Warto przypomnieć, że PWZ wcześniej poddał termomodernizacji budynki: Starostwa Warszawskiego Zachodniego, Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Maz., Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza i Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu. Zakres prac obejmował wówczas m.in.: ocieplenie budynków, modernizację węzłów cieplnych i montaż instalacji fotowoltaicznych. Działania te wykonano ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków PWZ.

– Głównym celem obecnego projektu jest poprawa efektywności energetycznej kolejnych budynków użyteczności publicznej. Podjęte działania nastawione na maksymalizację oszczędności środowiskowych i ekonomicznych – mówi Ewelina Degowska – Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa WZ.

Głęboka termomodernizacja 3 budynków spowoduje zmniejszenie emisji CO2. Stawiamy na odnawialne źródła energii! We wszystkich trzech budynkach zamontujemy instalacje fotowoltaiczne co zmniejszy zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci. W hali sportowej w ZS nr 1 w Błoniu zostaną zamontowane m.in.: naścienne agregaty wentylacyjno-grzewcze wyposażone w system odzysku ciepła i powietrzne pompy ciepła. Ocieplone zostaną także ściany i strop, podobnie jak w pozostałych dwóch budynkach, dodatkowo w budynku internatu w Lesznie zmodernizowana zostanie instalacja c.o., a cały system grzewczy będzie wspomagany przez gruntową pompę ciepła.

W budynku Służby Geodezyjnej wykonane będą m.in.: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez likwidację bojlerów elektrycznych oraz nowa instalacja zasilana z wymiennika ciepła. Budynek uzyska także nowoczesną elewację nawiązującą stylem i kolorystyką do głównego gmachu Starostwa.

Realizowany obecnie projekt jest zgodny z założeniami „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku” i założeniami „Programu ochrony środowiska dla Powiatu WZ” związanego z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

PWZ

MS 20/2022, 24 listopada 2022