NASZE STRONYZdrowie

Społeczne i psychologiczne skutki niedosłuchu

Rozmowa z panią Agnieszką Kołaczek – protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie


  • Jak niedosłuch wpływa na nasze życie?

Niedosłuch to nie tylko zaburzenie słyszenia w jego fizjologicznym znaczeniu, ale przede wszystkim zjawisko mające wpływ na naszą psychikę i społeczne funkcjonowanie. Trudności komunikacyjne, a więc trudności w rozumieniu mowy, są najczęstszym objawem niedosłuchu. Uniemożliwiają one podtrzymanie prawidłowych relacji społecznych.

  • Co ma Pani na myśli mówiąc o prawidłowych relacjach społecznych?

W przypadku niedosłuchu często mamy odczynienia ze skrajnymi zjawiskami. Trudności w porozumiewaniu się wywołują silny stres stanowiący podstawę konfliktów interpersonalnych, czy braku stabilności emocjonalnej. Skutkiem jest stopniowe ograniczanie kontaktów z otoczeniem, a finalnie – całkowita rezygnacja z nich.

  • Dlaczego tak się dzieje?

Dla osób niedosłyszących takie prozaiczne zdarzenia, jak wizyta u znajomych, zakupy w sklepie, spotkanie rodzinne czy rozmowa w hałasie ulicznym to prawdziwe wyzwania. Ciągle trzeba nasłuchiwać, dopytywać, udawać, że się rozumie co inni mówią i ukrywać, że tak nie jest. Stresowi związanemu z ciągłą koncentracją i napięciem towarzyszy uczucie zmęczenia, skrępowania, frustracji i wycofania. Ma to negatywny wpływ na samopoczucie oraz samoocenę. Prowadzi do rezygnacji z siebie i swoich potrzeb, izolacji, a nawet trwałego wykluczenia społecznego, samotności i depresji.

  • Jakie osoby znajdują się w grupie ryzyka?

Społeczeństwa europejskie dość szybko starzeją się, a to sprawia, że wzrasta odsetek osób z Presbyacusis – niedosłuchem wieku podeszłego. Już co trzecia osoba powyżej 65. roku życia ma kłopoty ze słuchem. Stąd największą grupę ryzyka stanowi ta właśnie grupa.

  • Jakie procesy wpływają na postępowanie niedosłuchu u osób po 65 roku życia?

Presbyacusis to niedosłuch stopniowo pogłębiający się, którego początkowym symptomem są trudności w rozumieniu mowy. Dzieje się tak na skutek uszkodzenia tych obszarów komórek słuchowych, które są odpowiedzialne za odbiór wysokich częstotliwości, a więc wysokich tonów. Takiego niedosłuchu nie można wyleczyć, ale można skutecznie opóźniać jego rozwój. Dodatkowo na pogorszenie słyszenia wpływają: cukrzyca, nowotwory, stosowanie niektórych leków, a także wszechobecny hałas.

  • Co robić, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której nasze życie z niedosłuchem staje się nie do zniesienia?

Niedosłuch to zjawisko złożone. Kluczowe jest jego wczesne wykrycie i szybkie podjęcie działań rehabilitacyjnych. Nieodzowną pomoc stanowią w tym przypadku aparaty słuchowe. Jeśli jesteśmy w grupie ryzyka, warto przynajmniej raz w roku badać słuch. Ważne, by niedosłuch został jak najwcześniej zdiagnozowany i by jak najszybciej podjąć rehabilitację słuchową. Badania dowodzą, że rehabilitacja aparatami słuchowymi nie tylko wpływa pozytywnie na samopoczucie, ale również może pomóc osobom cierpiącym na zaburzenia funkcji poznawczych, np. w chorobie Alzheimera. Zapraszam na bezpłatną konsultację i badania. Pomogę wybrać odpowiednie rozwiązanie słuchowe. Zachęcam też do bezpłatnego testowania aparatów słuchowych.


CZYTAJ WIĘCEJ na ten temat :


MS 18/2021, 28 października 2021