POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Więcej środków na zimowe utrzymanie dróg

Tegoroczna zima w naszym powiecie jest łaskawa dla drogowców, ale ta sytuacja w każdej chwili może się zmienić. W bieżącym sezonie zimowym (XI 2022–III 2023), do 9 lutego br., wykonano 8 wyjazdów interwencyjnych realizowanych przez wyłonione w przetargach firmy zewnętrzne. Ponadto ZDP na zimowe utrzymanie newralgicznych skrzyżowań, dojazdów na wiadukty oraz chodników zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych zużył już ponad 80 ton soli.

Galopująca inflacja i wzrost cen dają się odczuć również w tej dziedzinie. Dla przykładu – zimowe utrzymanie 1 km dróg w ubiegłym roku kosztowało ok. 300 zł, a obecnie 640 zł (brutto). Łączny koszt jednorazowego wyjazdu i utrzymania w należytym stanie wszystkich dróg i chodników powiatowych wynosi aktualnie ok. 100 tys. zł. Na wzrost cen mają wpływ rosnące koszty paliwa, soli i robocizny. W związku ze wzrostem cen, Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego podczas ostatniej sesji zwiększyła pulę środków na zimowe utrzymanie dróg do ok. 2 mln zł.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim pełnione są całodobowe dyżury monitorujące sytuację na drogach. W razie ataku zimy, w pierwszej kolejności odśnieżane są: skrzyżowania, dojazdy do wiaduktów i przejścia dla pieszych. ZDP dysponuje samochodem ciężarowym, dwoma dużymi ciągnikami i dwoma małymi, sprzęt wyposażony jest m.in. w pługi i solarki. W razie potrzeby ZDP korzysta także z usług dwóch firm zewnętrznych wyłonionych w przetargach.

Czy będzie dofinansowanie?

Z początkiem br. Zarząd Dróg Powiatowych złożył dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji. Pierwszy trafił do Centralnego Portu Komunikacyjnego i dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 4107W – ul. Bieniewickiej w Błoniu, na odcinku ok. 1,8 km. Wartość dofinansowania wynosi 10 mln zł. Drugi wniosek złożono do Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczy on remontu drogi powiatowej nr 4120W – ul. Nowowiejskiej w Pilaszkowie (gm. Ożarów Maz.). Szacowany koszt tej inwestycji wynosi ok. 3,3 mln zł. W przypadku otrzymania dofinansowania wyremontowany zostanie odcinek 2 km drogi – wzmocniona będzie istniejąca nawierzchnia jezdni, poprawiony zostanie stan poboczy i rowów przydrożnych.

Problemy z budową ronda na ul. Piastowskiej

W ostatnim kwartale 2022 r. rozpoczęto prace na ul. Rajdowej, w Konotopie i Jawczycach (gm. Ożarów Maz.) na odcinku od ul. Topolowej do ul. Piastowskiej. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę: ronda, chodnika, zjazdów na posesje i kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji wynosi ok. 8,3 mln zł, finansowanie zapewniają: Powiat WZ – 75% kosztów i Gmina Ożarów Maz – 25% kosztów. Niestety w październiku ub.r. ogłoszono upadłość generalnego wykonawcy tej inwestycji. Na budowie pozostali podwykonawcy realizujący w głównej mierze przewidziany zakres prac. Ustanowiony syndyk masy upadłościowej wystąpił do sędziego komisarza o wydanie zgody na odstąpienie od umów zarówno z Powiatem Warszawskim Zachodnim jak i z podwykonawcą. Mimo to roboty były w dalszym ciągu prowadzone. Do 9 lutego br. wykonano blisko 50% przewidzianego zakresu prac. W ostatnim czasie sąd wydał postanowienie dające zgodę syndykowi na odstąpienie od umów z zamawiającym i podwykonawcą, co stawia kontynuację tego zadania pod znakiem zapytania. W imieniu powiatu warszawskiego zachodniego Zarząd Dróg Powiatowych złożył zażalenie na wydane postanowienie sądu, jego rozpatrzenie będzie warunkować możliwości ukończenia tej inwestycji. Będziemy Państwa informować o dalszym postępowaniu w tej sprawie.

Kolejne przetargi

W najbliższych dniach ZDP ogłosi przetarg na rozbudowę ul. Kwiatowej w Mariewie (gm. Stare Babice). W zakresie tej inwestycji przewidziano kontynuację budowy chodnika, zjazdów na posesje, wykonanie odwodnienia drogi oraz wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni. Prace będą wykonywane na kilku fragmentach drogi i obejmą łącznie odcinek ok. 1 km. W ubiegłym roku dwa razy ogłaszano przetarg na wykonanie tego zadania, jednak oferty w zbyt wysokim stopniu przewyższały pulę środków przewidzianą na ten cel w budżecie powiatu i przetargi zostały unieważnione.

Za kilka dni ogłoszony zostanie również przetarg na wykonanie azylu dla pieszych, poszerzenia jezdni wraz z oznakowaniem i doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Sochaczewskiej w Kaputach (gm. Ożarów Maz.). Działania tego typu prowadzone są już od dłuższego czasu w różnych miejscach powiatu, w ramach programu „Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”.

MS 1/2023, 23 lutego 2023