BRWINÓW

Stacje pogodowe w szkołach

Temperatura powietrza, promieniowanie słoneczne czy kierunek wiatru – m.in. takie informacje można odczytać ze stacji meteorologicznych, które zostały zamontowane przy szkołach na terenie gminy Brwinów.

Automatyczne, bezprzewodowe stacje pogody zamontowane na terenie czterech szkół samorządowych w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach. Urządzenia umożliwiają bezobsługowy pomiar warunków atmosferycznych oraz jakości powietrza. System czujników umożliwia pomiar standardowych parametrów określających stan pogody, tj. temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru, opadów atmosferycznych w stanie ciekłym, a także kalkulację parametrów pochodnych, takich jak m.in. temperatura odczuwalna.  Stacje umożliwiają także pomiar promieniowania słonecznego.

Każda ze szkół może korzystać online z dostępu do pomiarów ze stacji. Dzięki temu szkoły mogą porównywać dane, a także wymieniać się zebranymi informacjami. Pomiary ze stacji pogodowych będą wykorzystywane na lekcjach geografii czy biologii, przez co uczniowie będą mieli okazję obserwacji zjawisk pogodowych i zmian zachodzących w przyrodzie.

Możliwość prowadzenia obserwacji pogody, wyciągania wniosków na bazie danych z najbliższego otoczenia zwiększa świadomość ekologiczną i dbałość o otaczające środowisko.

Stacje meteorologiczne w szkołach w Brwinowie i Otrębusach zostały zamontowane ze środków z budżetu gminy za kwotę prawie 60 tys. zł. Natomiast stacja w szkole w Żółwinie została zakupiona w ramach projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz z budżetu państwa.

UG Brwinów

MS 1/2023, 23 lutego 2023