BRWINÓWMICHAŁOWICE

Działaj dla klimatu – konferencja inaugurująca projekt

W Światowy Dzień Wody 22 marca 2022 r. w Brwinowie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”.
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, oraz Jerzy Wysocki, zastępca burmistrza gminy Brwinów

Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, oraz Jerzy Wysocki, zastępca burmistrza gminy Brwinów powitali gości zgromadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie. Konferencję prowadził Sławomir Sowa, kierownik Jednostki Realizującej Projekt w gminie Brwinów.

Pierwszą prelekcję pod tytułem „Jak to się zaczęło?” przedstawiła Katarzyna Lewandowska kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych z gminy Brwinów, która podkreśliła, że projekt został przygotowany we współpracy z partnerami, przy ogromnym wkładzie szkół z terenu gminy Brwinów i Michałowice. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów, co zaowocowało pozyskaniem 100% dofinansowania na jego realizację w wysokości prawie 3,5 mln zł. Jest to najwyższe dofinansowanie udzielone w tym konkursie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, operatora środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

Wioletta Rakfalska szkolny koordynator ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach przedstawiła korzyści dla uczniów, jakie płyną z zaangażowania się szkół w projekt. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie dostrzegą potrzebę działania na rzecz środowiska naturalnego i będą podejmować odpowiednie działania, aby ograniczyć wpływ człowieka na globalne zmiany klimatyczne, a także wzbogacą swoją wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej.

W ramach projektu „Działaj dla klimatu” uczniowie wezmą udział w pięciu międzyszkolnych akcjach edukacyjnych, których tematy związane są z działaniami proklimatycznymi – segregacją śmieci, śladem węglowym, ochroną zasobów wody i poruszaniem się rowerem. O szczegółach poszczególnych akcji opowiedział kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Brwinowie. Akcja „Wiem, jak segregować” ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej problemu odpadów, promowanie ich prawidłowej segregacji oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczania ich ilości. Podczas akcji „Mój ślad węglowy” uczniowie poznają jakie zmiany w stylu życia mogą dać największy efekt dla faktycznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Promowanie dobrych praktyk związanych z racjonalnym korzystaniem z zasobów wody będzie realizowane poprzez akcję „Woda to życie”. Kampania „Rowerem do szkoły” ma zachęcić uczniów do korzystania z ekologicznych środków transportu. Wszystkie realizowane akcje mają na celu podniesienie świadomości w zakresie zmian klimatu oraz sposobów na łagodzenie skutków zmian klimatycznych i przystosowanie się do nich.

Wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka przedstawiła Islandię jako miejsce o ogromnych walorach turystycznych, wskazując, że kraj ten już dziś jest bardzo ekologiczny. Warto zaznaczyć, że na Islandii 100% produkowanej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych – między innymi wiatru i wody. Islandia jest również liderem wykorzystania źródeł geotermalnych do celów grzewczych – co ma bardzo istotny wpływ na jakość powietrza na tej wyspie.

Dzięki zdalnemu połączeniu z Sandgerdi Elementary School z Islandii podczas konferencji obecna była Hólmfridur Arnadottir dyrektor szkoły, a jeden z uczniów przedstawił prezentację o zmianach klimatu na Islandii, których efektem są między innymi coraz szybciej topniejące lodowce. Z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie zaprezentowali przedsięwzięcia ekologiczne, jakie już zrealizowano w szkole. Paweł Szustakiewicz z fundacji „W Podróży” podkreślił znaczenie dostępu do bezpiecznej wody pitnej oraz rolę wody dla życia na naszej planecie w kontekście zmian klimatycznych.

Na zakończenie konferencji dyrektorzy szkół otrzymali pod opiekę zielistki – kwiaty symbolizujące rozwijający się projekt.

Szkoły uczestniczące w programie

Gmina Brwinów jest liderem projektu, który koordynuje działania prowadzone przez szkoły na terenie gminy Brwinów i gminy Michałowice. Projekt jest realizowany w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach, a także w Nowej Wsi, Michałowicach i Komorowie. Zagranicznym partnerem jest Szkoła Podstawowa z Sandgerdi (Islandia), z którą kilka lat temu nawiązała współpracę Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie. 

Dofinansowanie dla projektu

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł.

UG Brwinów

MS 5/2022, 7 kwietnia 2022