POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Nowy wizerunek Starostwa PWZ

Zakończyły się już prace w kompleksie budynków i bezpośrednim otoczeniu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim. Zrealizowano projekt termomodernizacji budynków wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Powiat Warszawski Zachodni, jako nowa jednostka samorządu terytorialnego, powstał w wyniku reformy administracyjnej Polski 1 stycznia 1999 roku. Został stworzony z siedmiu gmin o podobnej wspólnocie interesów i drogach rozwoju. Od początku swojego istnienia musiał mierzyć się z utworzeniem powiatowych struktur, działając nawet bez własnej siedziby.

– Początki działalności powiatu były bardzo trudne – wspomina Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński. – Pierwsza nasza siedziba znajdowała się w wynajmowanym budynku w Warszawie, a zatem poza terenem powiatu. Było to bardzo uciążliwe dla wszystkich. Kiedy doszło do likwidacji Fabryki Kabli w Ożarowie Mazowieckim, co było dramatem dla wielu osób zatrudnionych w tym zasłużonym dla Ożarowa Maz. zakładzie, pojawiła się szansa na pozyskanie własnej siedziby dla powiatu. Kupiliśmy dawny biurowiec Fabryki Kabli, razem z 3-hektarową działką, za kwotę 6 mln zł. W rozliczeniu transakcji przekazaliśmy działkę przy ul. Moździerzy w Warszawie, wycenioną wówczas na 2 mln zł. W rezultacie nieruchomość ta kosztowała nas 4 mln zł, a płatności zostały rozłożone na raty. Jesteśmy tu już 17 lat i muszę stwierdzić, że pozyskanie tego budynku było punktem zwrotnym w historii naszego powiatu.

Nowoczesny budynek, jak na tamte czasy, wymagał jednak wielu adaptacji i przystosowań pod potrzeby urzędu. Dotyczyło to zarówno jego wnętrza jak i otoczenia.

– Proces modernizacji dzisiejszej siedziby starostwa rozłożony był na lata. Przyjęte rozwiązania są wielką zasługą Pani Teresy Cieplechowicz (zmarłej w br.), która w proces adaptacji budynku włożyła całą swoją wiedzę inżynierską i wiele serca. Jej pomysłem było m.in. przebudowanie dawnej stołówki zakładowej pod potrzeby Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zmieniło się także otoczenie Starostwa, powstały parkingi i boisko tartanowe dla ZS nr 1 im. Tony’ego Halika. Ostatnia modernizacja była przedsięwzięciem kompleksowym, na dużą skalę. Wykonano nie tylko konieczną rozbudowę gmachu. Budynek zyskał także nową, ozdobną elewację, zaprojektowaną przez mieszkańca powiatu – artystę grafika Dymitra Miłowanowa. Na elewacji zastosowano elementy graficzne odwołujące się do fauny i flory Kampinoskiego Parku Narodowego, który zajmuje ponad 30% terenów powiatu. Powiat Warszawski Zachodni od początku swojej działalności kształtuje własną tożsamość, a Starostwo jest jego wizytówką, dlatego też sprawa estetyki budynku i jego otoczenia jest dla nas bardzo ważną sprawą. Wiadomo przecież, że w ładnym otoczeniu i w dobrym standardzie dużo lepiej się pracuje i przez to bardziej efektywnie można realizować wszystkie zagadnienia dotyczące mieszkańców powiatu.

Zagadnienia techniczne związane z projektem „Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z montażem OZE” wyjaśnia Czytelnikom Ewelina Degowska – Naczelnik Wydziału Inwestycji PWZ.

– Dzięki termomodernizacji obiektu nastąpiło znaczne obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Zastosowaliśmy najnowsze technologie izolacji termicznej stropodachu, elewacji wentylowanej i ścian kurtynowych. Wymieniliśmy także część ścian na przeszklone fasady kurtynowe. Główne wejście do budynku starostwa zostało podniesione i podkreślone nową fasadą szklaną, a inne wejścia uzyskały nowe zadaszenia. Na dachu budynku Starostwa i Zespołu Szkół nr 1 zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 43,6 kW, zapewniające roczne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w zakresie oświetlenia.

Zmieniło się również bezpośrednie otoczenie budynku. W ramach niwelowania barier architektonicznych zlikwidowano schody, wybudowano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, a w wejściu „C” zamontowano windę, która połączyła niedostępne do tej pory przestrzenie wyższych pięter Starostwa. Przed głównym wejściem pojawiła się strefa odpoczynku dla osób realizujących swoje sprawy w urzędzie. Wśród zieleni zainstalowaliśmy małą, zdobiącą tę strefę, fontannę. Wartość wszystkich robót wykonanych w kompleksie budynków i w jego otoczeniu wyniosła ponad 9 mln zł.

Projekt „Termomodernizacja budynków Staro­­stwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim wraz z montażem OZE” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej IV„Przejście na gospodarkę nisko­emisyjną”, Działania 4.2 Efektywność Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

PWZ

MS 21-22/2021, 16 grudnia 2021