POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Powiat otrzymał dofinansowanie – „Mazowsze dla zdrowia 2024”

14 marca br. w Starych Babicach odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”.

Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Starostę Jana Żychlińskiego, Członka Zarządu Romualda Reszkę i Skarbnik Powiatu Kamilę Nowak otrzymał wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego na realizację dwóch zadań pn.:

  • Profilaktyka chorób nowotworowych dla kobiet z terenu powiatu warszawskiego zachodniego – rak piersi w kwocie 78 000,00 zł.
  • Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu w kwocie 99 918,40 zł.

MS 3/2024, 28 marca 2024