LESZNO

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Kończy się kadencja części sołtysów i rad sołeckich w gminie Leszno. W związku z tym wkrótce odbędą się zebrania wiejskie, podczas których zostaną przeprowadzone wybory sołtysów i rad sołeckich na kolejną kadencję 2023–2027.

Zgłoszenia kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej wraz z przeprowadzeniem wyborów odbędą się bezpośrednio na zebraniu wyborczym zwołanym przez wójta gminy Leszno.

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przez osoby uczestniczące w zebraniu i głosowaniu. Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy sołectwa, którzy w dniu jego odbywania mają czynne prawo wyborcze.

Aby wybory były ważne, w zebraniu wiejskim powinno uczestniczyć 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się wymagana liczba mieszkańców, zwołuje się zebranie wiejskie w drugim terminie, które zazwyczaj przeprowadzane jest 30 minut później bez względu na liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

Zgodnie ze statutami sołectw wybory sołtysów i członków rad sołeckich zarządza wójt gminy Leszno, najpóźniej w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji organów sołectwa. Wójt ustala miejsce i termin wyborów.

Ustalane są już pierwsze terminy.

O terminach wszystkich zebrań wiejskich będziemy informować na bieżąco na stronie urzędu www.gminaleszno.pl.

SołectwoTermin i miejsce wyborów
Czarnów11.05 | godz. 18: 30 | Świetlica Czarnów
Feliksów15.05 | godz. 18: 00 | OSP Zaborów
Gawartowa Wola12.04 | godz.18 | OSP Gawartowa Wola 
Grądy 09.05 | godz. 18: 00| Urząd
Kępiaste11.04 | godz.18 | OSP Łubiec 
Korfowe18.05 | godz. 18:00|
Łubiec26.04 | godz.18: 00 | OSP Łubiec
Marianów27.04 | godz.18: 00 | Świetlica Czarnów
Powązki13.04 | godz.18 | Szymanówek nr 85/6 /Plac Zabaw
Roztoka25.04 | godz.18 | OSP Łubiec
Szadkówek17.05 |godz 17: 30| Świetlica Czarnów
Trzciniec08.05 |godz. 18:00| OSP Gawartowa Wola
Walentów19.04 |  godz.18  | Świetlica w Czarnowie 
Wąsy Kolonia17.04 | godz. 18:00 | OSP Zaborów
Wąsy Wieś31.03 | godz.18| Urząd Gminy
Wiktorów10.05 |godz.18 | OSP Zaborów
Wilkowa Wieś24.04 |godz.18 | Świetlica Czarnów
Wilków15.05 |godz. 17:00|
Wólka20.04 | godz. 17:30 | OSP Zaborów
Wyględy16.05 |godz. 18:30 | Przedszkole Zaborów
Zaborów11.04 | godz. 17:30 | OSP Zaborów – zaktualizowano
Zaborówek18.04 | godz. 17:00 | Pałac w Zaborówku

W związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji z mandatu przez sołtyskę sołectwa Leszno-Północ nowe wybory na to stanowisko odbędą się 6 kwietnia 2023 r. Zebranie rozpocznie się o godz. 17.45 w Urzędzie Gminy Leszno przy al. Wojska Polskiego 21 w sali konferencyjnej (pokój nr 32).


UG Leszno

MS nr 2, 30 marca 2023 r.