LESZNO

Leszno gości Lechosława Herza

18 marca w GOK/Świetlicy w Lesznie odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie autorskie z Lechosławem Herzem.

Pan Lechosław jest jednym z najbardziej zasłużonych polskich krajoznawców – to znawca Mazowsza, przyrodnik i regionalista, turysta i taternik, podróżnik, działacz społeczny, fotografik, popularyzator zagadnień przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych, publicysta.

Spotkanie poprowadził Lesław Kuczyński – radny gminy, z zamiłowania aktywny turysta, podróżnik, dla którego Lechosław Herz jest Mistrzem.

Świetlica zgromadziła licznie przybyłych mieszkańców nie tylko gminy Leszno, ale i jej okolic. Autor „Przewodnika po Puszczy Kampinoskiej” podzielił się z nimi swoim doświadczeniem, wiedzą z życia i historii puszczy. Po spotkaniu można było zakupić różne publikacje przyrodnika oraz poprosić o wpis i autograf na przyniesionych z domu książkach jego autorstwa.

Biblioteka w Lesznie ma w swoich zasobach wiele książek Lechosława Herza, m.in.: Puszcza: opowieści kampinoskie, Podróże po Mazowszu, Igrzec: opowieści mocno osobiste, Pod ożywczym drzew cieniem. Zachęcamy do ich lektury, a przede wszystkim do wiosennego kontaktu z naturą – rodzinnych spacerów lub rowerowych przejażdżek po pięknych terenach Kampinosu.

UG Leszno

MS Nr 2/2023, 30 marca 2023