BRWINÓW

Brwinowskie powitanie wiosny

Pierwszego dnia wiosny pracownicy Urzędu Gminy w ramach wolontariatu pracowniczego zasadzili kolejne rośliny w strefie rekreacji dla seniorów, położonej na terenie rozciągającym się za osiedlem Sochaczewska w Brwinowie.

Świętowanie pierwszego dnia wiosny było doskonałą okazją do zwiększenia liczby drzew i krzewów w strefie rekreacji dla seniorów, zlokalizowanej przy osiedlu Sochaczewska w Brwinowie. W spotkaniu 21 marca 2023 r. udział wzięły delegacje pracowników różnych referatów urzędu oraz brwinowscy strażnicy miejscy. Z okazji przypadającego również w tym dniu Światowego Dnia Zespołu Downa władze gminy zaprosiły gości z Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z ul. Wiosennej w Brwinowie. Specjalnie dla nich zostało przygotowane drzewko do posadzenia. Dyrektor DPS KSNAW Marzena Grzybowska wraz z podopiecznymi, w asyście zastępcy burmistrza – Sławomira Walendowskiego – posadzili swój pamiątkowy klon na terenie zielonej strefy rekreacji.

Kolejne drzewa (sosny) zostały posadzone przez zastępcę burmistrza – Jerzego Wysockiego, sekretarz – Annę Kozłowską i przedstawicieli referatów. Pozostali wolontariusze obsadzili ogrodzenie ujęcia wody pnączami, o łacińskiej nazwie Actinidia kolomikta. Rośliny te szczególnie efektownie będą się prezentowały w maju, gdy młode, soczyste zielone liście częściowo wybarwią się na biało, a później na różowo. Po zakończeniu kwitnienia barwne plamy powoli zazielenią się i zanikną. Aktinidia pstrolistna jest bliską krewniaczką aktinidii smakowitej, której owoce to popularne i znane minikiwi (krzewy są do nabycia w sklepach ogrodniczych).

Dodatkową atrakcją programu była możliwość przejażdżki udekorowaną kolorowymi prymulkami bryczką z ul. Wiosennej. Chętnych nie brakowało – jako pierwsze podróżowały dzieci – nie skończyło się na jednym, lecz kilku okrążeniach. Z możliwości przejazdu skorzystali również pracownicy referatów oraz funkcjonariusze brwinowskiej straży miejskiej. Przejazdy wzbudzały wiele pozytywnych emocji.

Na zakończenie pracowniczego wolontariatu, na specjalnych boiskach wybudowanych w 2022 r. odbył się turniej gry w bule.UG Brwinów

MS Nr 2/2023, 30 marca 2023