BRWINÓW

Ulice za ponad 8 mln zł

Gmina Brwinów rozpoczyna kolejną dużą inwestycję drogową wartą ponad 8 mln zł. W środę 7 grudnia 2022 r. została podpisana umowa na rozbudowę ul. Lilpopa, a także przebudowę ul. Sienkiewicza oraz ul. Żwirki i Wigury w Brwinowie.

Po południowej stronie Brwinowa zostanie rozbudowana ul. Lilpopa na odcinku ok. 530 m, od ul. Wilsona do ul. Borkowej. Powstanie nowa nawierzchnia jezdni, dwa wyniesione skrzyżowania, chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy do posesji oraz oświetlenie uliczne. Planowane są także miejsca postojowe w rejonie przedszkola samorządowego i Parku Niepodległości. Po wykonaniu prac będzie można m.in. wygodniej i bezpieczniej dojechać do przedszkola.

Ulica Sienkiewicza zostanie przebudowana na całym odcinku, tj. ok. 928 m (od ul. Piłsudskiego, z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Biskupicką), a ul. Żwirki i Wigury – na odcinku ok. 78 m. Zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni jezdni, czterech wyniesionych skrzyżowań z drogami publicznymi, chodników, zjazdów do posesji. Przebudowa ul. Sienkiewicza oraz ul. Żwirki i Wigury podwyższy komfort przejazdu i znacząco wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Ulice te stanowią istotny element połączeń drogowych w mieście, łączą dwie drogi powiatowe ul. Powstańców Warszawy z ul. Piłsudskiego, a także krzyżują się z drogą wojewódzką.

Całkowity koszt prac to 8 372 610 zł, a ich wykonawcą wybranym w przetargu jest firma FAL-BRUK sp. z o.o. sp. k. z Warszawy. Prezes firmy Bogdan Falenta może się pochwalić wieloma udanymi inwestycjami realizowanymi w tej części Mazowsza. Firma obecnie realizuje największą inwestycję na terenie gminy Brwinów – rozbudowę ul. Szkolnej w Żółwinie.

Rozbudowa ul. Lilpopa, a także przebudowa ul. Sienkiewicza oraz ul. Żwirki i Wigury będzie możliwa dzięki bezzwrotnemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota pozyskanego dofinansowania to 5 mln zł. Planowany termin zakończenia prac to październik 2023 r.

UG Brwinów

MS 21-22, 15 grudnia 2022